Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Codi d'expedient:
85-19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el sobre 1, cal ficar Declaració responsable i DEUC... pero hi ha un punt 3 que diu: 3. Atenent l'obligació d'informació de la subcontractació prevista en la clàusula 8 l'empresa licitadora ha d'indicar aquesta circumstància si no harmonitzat afegir "en la declaració responsable o" en el DEUC i presentar si no harmonitzat afegir "altra declaració responsable o" altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar degudament signat; si no harmonitzat afegir "en el cas del DEUC". D'acord amb l'article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l'empresa licitadora i de l'adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. BARCELONA ACTIVA podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. Cal que faci algo? Gràcies! 14/02/2020 07:43h
1. Si l'empresa licitadora té la intenció de subcontractar una part del servei ho ha d'indicar en el DEUC i les empreses que es subcontractin han d'aportar un DEUC degudament signat.
2. Només en cas de ser empresa estrangera.
3. És una potestat de Barcelona Activa.
Bon dia, he intentat descarregar el document del plec de clàusules administratives però un cop feta la baixada, no puc accedir al document. Em diu que no està en format pdf. ¿Em podeu ajudar? Moltes gràcies, 06/02/2020 15:20h
No s'han registrat problemes en l'accés al PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya