Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/19017

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A l'annex V del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) hi ha una errada en la lletra b) del lot 1, criteri d''oferir campanya d'adopció d'animals, en tant està redactat si o no, quan a la clàusula 23, apartat 2.2.2. del PCAP està establert que es valorarn fins a 2 punts, i cada campanya val 1 punt, per tant, no és si s'ofereix o no campanya, sinó que si ofereix es puntua el nombre oferts. 13/09/2019 13:30h
Cert. En el moment que les empreses licitadores presentin la proposicioó corresponent als criteris avaluables de forma automàtica de l'Annex V del PCAP, a la lletra b) del lot 1 on ara diu: Campanya de promoció de l'adopció: Sí No
ha de dir: Campanya de promoció de l'adopció: .... campanyes.
Entenem que transcorregut 1 mes des de l¿entrada del animal al centre ja es propietat de l¿empresa gestora, i l¿ajuntament no es fa càrrec de les despeses de manteniment, veterinàries, etc... ?? 10/09/2019 07:58h
En el Plec de prescripcions tècniques estan descrites les prestacions que inclou el servei a contractar, i en l'informe de necessitat estan inclosos els costos d'aquestes prestacions. Les prestacions incloses són les que la legislació sectorial obliga a les administracions locals, és a dir, la recollida, l'entrada, una primera atenció veterinària i l'adopció dels animals (gossos i gats). Dins de la prestació de l'entrada s'inclou el manteniment dels animals fins el termini legal previst per a posar-los en adopció. El cost d'entrada dels animals ha tingut en compte els històrics de la mitjana d'estada, incrementant-li l'import econòmic resultant més enllà dels vint dies legals. Per la mateixa consideració i característiques, als animals perillosos s'ha incorporat una partida per gos recollit i un termini d'estada més alta per la dificultat d'adopció.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya