Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
GRAMEIMPULS, SA
Codi d'expedient:
5/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Com s'ha previst el possible increment/modificació de les activitats del sistema de gestió integrat? M'explico. S'ha previst un import per eventuals modificacions, que entenem que està lligat a un increment en les activitats a portar a terme per part del consultor. Entenem també que aquest increment d'activitats, en quant al preu, se sumaria a l'import inicial de licitació de 39.000¤. 09/12/2019 09:00h
El import que s'ha previst per a una eventual modificació fins a un màxim del 20% és només en el cas que s'incorporin nous àmbits o activitats al sistema de gestió. Això es pot donar o no, ja que el futur a tres anys vista és incert.
Aquest import màxim del 20%, si s'escau, s'aplicaria sobre el preu del contracte, és a dir, un increment màxim del 20% sobre aquell preu que sigui proposat adjudicatari.
Els certificats que adjunteu caduquen l'any 2021, per la qual cosa s´entén que la propera auditoria hauria de ser de segon seguiment, però als plecs indiqueu re-certificació, voleu avançar l´auditoria de renovació o es tracta d´un error? 05/12/2019 09:12h
Es perden els seguiments de les certificacions 9001 i 14001 perquè així coincideixin les dates amb les noves certificacions obligades de la 45001 i la SGE21. Per tant, no es tracta d'un error. Ens re-certificarem en les 9001 i 14001 i ens certificarem en la 45001 i la nova SGE21.
Pel que fa al DEUC a presentar, en la seva part IV relativa a la Indicació Global relativa a tots els criteris de selecció, és suficient amb respondre afirmativament a la secció α per acreditar-ne el compliment o cal omplir les diferents seccions A a D? 03/12/2019 11:23h
Cal omplir les diferents seccions A a D.
Voldríem saber si teniu algunes dates tancades o prioritàries, per fer auditoria interna i auditoria externa. Per planificar les tasques en funció d'això. 03/12/2019 11:19h
La previsió aproximada és que durant el mes de gener-febrer de 2020 s'haurà de realitzar l'auditoria interna, ja que durant el mes d'abril de 2020 s'haurà de realitzar l'auditoria externa.
El projecte s'iniciaria al gener de 2020? 02/12/2019 13:16h
Sí, el projecte s'inicia al gener de 2020.
El servei de consultoria és podria fer amb un equip de 2 consultors/es? 02/12/2019 13:15h
En el cas del lot 1, tal i com es posa de relleu en la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques: "L'empresa contractista haurà de destinar UNA persona per a la realització dels serveis descrits."
Les titulacions en les àrees de coneixement s'han d'acreditar també? (ISO 9001, 14001, 45001 i SGE21) I s'hauria de fer també ara al presentar-se o en el moment de ser acceptats? 02/12/2019 13:15h
Les titulacions en les àrees de coneixement s'hauran d'acreditar en el moment que es proposi a l'adjudicatari. Per tant, en aquest moment de presentació dels sobres no és necessari aportar l'acreditació d'aquesta documentació.
A l'annex 3 pregunteu pels anys d'experiència del auditor, però entenc que aquí també s'ha de respondre referent al consultor/a (Lot 1), no? 02/12/2019 13:14h
Correcte. S'ha de respondre sobre l'experiència del consultor en el cas del lot 1.
Hem revisat els plecs i donat que es tracta d'una auditoria de Renovació ens hauríeu de enviar els últims CERTIFICATS 9001:2015- 14001:2015- 45001:2018 , per verificar les dades i dates de caducitat i poder confeccionar un pressupost adequat als procediments que marca ENAC. 02/12/2019 12:21h
S'adjunta en aquest tauler d'anuncis els certificats.
He estat llegint el Plec de clàusules administratives, i pel que he entès només s'ha de presentar la documentació dels annexos, és a dir no cal que realitzem cap memòria tècnica pel projecte, ja que la solvència tècnica queda acreditada al Sobre B amb l'annex 3. Dins d'aquest sobre podem adjuntar l'experiència del personal auditor que proposem pel projecte? 02/12/2019 12:15h
La documentació a presentar la trobarà en l'eina del sobre digital, ja que s'han inclòs els models de documentació a emplenar. S'ha de presentar un sobre A (que inclou el DEUC i la declaració responsable de l'annex 1) i un sobre B (oferta econòmica i qualitativa de l'annex 3). Tal i com posa en el document de l'annex 3, "l'experiència dels auditors s'haurà d'acreditar amb contractes o certificats de les empreses que els hagi contractat. Aquesta documentació s'haurà de presentar juntament amb aquesta oferta per a poder ser valorades". Per tant, en el sobre B s'haurà d'introduir l'oferta que s'adjunta en l'eina del sobre digital com a model, així com la documentació que acredita l'experiència dels auditors.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya