Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2019/135

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al quadre de caracteristiques indica entre paréntesis sota el 1% un interval que pot anar del 1 al 2% i sota del 2% un interval que pot anar del 2 al 3%, quin percentatge concret s'aplicarà? 28/11/2019 17:48h
Resposta: Resposta: 1% per comanda igual o superior a 25 caixes i 2% per comanda igual o superior a 48 caixes
Bon dia, Indiqueu que els percentatges de descompte hauran d'anar entre un 1 i un 2% per comanda superior o igual a 25 caixes, i entre un 2 i un 3% per comanda de palet. Ens podeu confirmar si s'aplicaran els percentatges del 1,03% i 2,41% que marca la Comissió Central de Subministraments? Gràcies, 28/11/2019 13:22h
Resposta: Tal com posa al quadre de característiques: 1% per comanda igual o superior a 25 caixes i 2% per comanda igual o superior a 48 caixes
Per poder presentar la proposició econòmica, ens podeu confirmar si els preus màxims de licitació son els següents si us plau? Paper fibra reciclada: DINA4 2,90¤/paquet, DINA3 5,81¤/paquet Paper fibra verge: DINA4 3,58 ¤/paquet, DINA3 7,15¤/paquet (IVA exclòs) Gràcies 26/11/2019 14:47h
Resposta: Si
Bon dia, Al document Concreció de Condicions indiqueu, a l'apartat "Pressupost de Licitació": Lot 1: 40.975,45 ¤ (sense IVA) Lot 2: 130.974,55 ¤ (sense IVA) I a l'apartat "Preu Unitari del Paper": Un preu màxim de licitació sense IVA de 2,90¤/paquet pel paper de fibra reciclada i 3,58 ¤/paquet pel paper de fibra verge din-A4. Quins son els preus màxims de licitació? Els imports que figuren a l'apartat "Pressupost de Licitació" o els que figuren a l'apartat "Preu unitari del paper"? Gràcies 26/11/2019 14:46h
Resposta: Segons el que consta a l'annex 3 (Model de proposició econòmica), Preu màxim de licitació per paquet (IVA exclòs) *La Comissió Central de Subministraments tenint en compte els preus de mercat, ha fixat aquests preus màxims de licitació (clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives de l'Acord Marc)
Bon dia, Al document Concreció de Condicions indiqueu, a l'apartat "Pressupost de Licitació": Lot 1: 40.975,45 ¤ (sense IVA) Lot 2: 130.974,55 ¤ (sense IVA) I a l'apartat "Preu Unitari del Paper": Un preu màxim de licitació sense IVA de 2,90¤/paquet pel paper de fibra reciclada i 3,58 ¤/paquet pel paper de fibra verge din-A4. Quins son els preus màxims de licitació? Els imports que figuren a l'apartat "Pressupost de Licitació" o els que figuren a l'apartat "Preu unitari del paper"? Gràcies 26/11/2019 13:17h
L'import unitari del paper és el preu màxim de licitació per unitat i, el pressupost base de licitació és la quantitat màxima de despesa aprovada.
Bon dia, Al Quadre de Característiques indiqueu que la durada del contracte és de dos anys i les possibles prorrogues es podran dur a terme per períodes anuals, tenint en compte que la durada total del contracte, incloses les prorrogues no serà superior a 4 anys. La consulta és, les prorrogues son obligatòries per part de l'adjudicatari? Restem a l'espera de la seva confirmació. Gràcies. 21/11/2019 13:40h
El contracte serà prorrogable per 2 anualitats més de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrroges, pugui excedir de 4 anys d'acord amb el que estableix l'art. 29.4 LCSP. Serà obligatòria pel contractista quan s'hagi comunicat aquesta amb una antelacio mínima de 2 mesos abans de la finalització de la durada del contracte d'acord amb l'art. 29.2 de la LCSP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya