Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
2019-DEF-063-SE
o Al respecte dels preus màxims, els costos marquen un preu màxim per unitat, en tots els casos els preus estan per sota de mercat com exemple: ¿ Carta fins a 20 grams ¿ 0.50 cèntims d'euro, quan el preu marcat per la Societat Estatal de Correus y Telégrafos SA, que es el conveni de referencia marca 0.60¤ /unitat, estan per sota de mercat els preus d'aquesta licitació ¿ Trobaran en aquesta direcció les tarifes oficials de Correus per 2019 ¿ https://www.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DTarifas_2019_PyB.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366089773929&ssbinary=true Degut això només Correus pot licitar aquest plec, i es del tot inviable poder licitar a preus de mercat ja que els costos estan molt per sota del mercat i creiem que els preus vulneren el previst a la LCSP en relació als criteris que han de ser tinguts en conte per procedir a la determinació del preu del contracte 28/11/2019 19:09h
La determinació del pressupost de licitació s'ha realitzat prenent en consideració els actuals preus de mercat a partir dels preus de la licitació anterior comparats amb preus de diferents contractes de serveis postals adjudicats recentment a empreses diferents de la indicada per diferents entitats del sector públic. En aquest sentit el preu unitari de 0.50.-cèntims d'euro per correu ordinari fins a 20 grams es troba en la mitjana de preus unitaris dels serveis postals licitats per altres entitats en els darrers tres anys complint amb l'estipulat a l'article 103 LCSP.
A la pàgina 4 el desglossament del preu de la licitació està dividit en materials, ma d'obra i altres conceptes, la part de la distribució dels materials a on està contemplat i quin import es manipulació i quina part es distribució 27/11/2019 19:22h
El desglossament del pressupost de licitacio s'ha realitzat d'acord amb l'establert a l'article 100 LCSP indicant costos directes i indirectes, detallant, dins dels directes els corresponents a ma d'obra, materials i altres conceptes i dins dels indirectes despeses generals i benefici industrial. A titol orientatiu, sobre el total del pressupost de licitacio les tasques de distribucio corresponen a un 72% i les de manipulacio un 28% del pressupost.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya