Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Codi d'expedient:
1906OB07

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, a la pàgina 7 del Plec Tèncnic indica que "La CCMA, SA subministrarà els recanvis, materials i consumibles necessaris per la realització de totes les operacions. L'import associat a cadascun d'aquests conceptes serà descomptat de la factura del servei." La nostra pregunta és: Quin és l'import anual que la CCMA estima que es gastarà? 27/08/2019 10:02h
Benvolguts/udes Senyors/es,

Ens seria molt difícil fer una estimació de la despesa anual dels recanvis, material i consumibles, tal com ens sol·liciten. Aquests materials seran subministrats per la CCMA, SA. per el que no representaran cap càrrec ni descompte a les seves factures.
Els demanem disculpes per que la redacció del plec pot induir a confusió.
Cordialment.

Direcció corporativa de Compres
(Secretaria de la Mesa de contractació)

Si alguna de les posicions (Coordinador o operaris) encara no els tenim en plantilla, podem fer una declaració conforme compliran amb les exigencies de professionalitat i especialització i coneixements del plec o una declaració no puntuaría? com seria la manera adequada si no els disposem a plantilla? 23/08/2019 13:31h
Benvolguts/udes Senyor/es,

No podem valorar una declaració responsable, tal com suggereix en la seva consulta, donat que en el plec es demanen perfils de professionalitat de personal que pugui ser assignat al contracte ja existents a l'empresa.

Cordialment.

Direcció corporativa de Compres
(Secretaria de la Mesa de contractació)
Bon dia, L'article 130.1 de la LCSP estableix la obligatorietat per part del contractant d'informar en fase de licitació del conveni d'aplicació de la plantilla actual, ja que és on s'estableix l'obligació o no de subrogació de la plantilla i aquesta informació ha de ser coneguda en fase de licitació i no a posterior. Per tant, tornem a formular la pregunta. A quin conveni està l'actual adjudicatari? 21/08/2019 09:34h
Benvolguts Senyors/es

Els informem que els treballadors de l'empresa que actualment està donant el servei de manteniment integral d'obres, estan adscrits al conveni d'Enginyeria y oficines d'estudis tècnics.

Cordialment,

Direcció corporativa de Compres
(Secretaria de la Mesa de contractació)
Bona tarda, de cara a la solvència tècnica, especifica la relació d'obres similars multidisciplinars de manteniment o remodelacions que incloguin serveis de paleta, pintura, serralleria i fusteria entre 2016-2017-2018. Si no es disposa de 2 contractes que actualment no hagin finalitzat, tot i disposar de contractes d'aquesta tipologia però ja finalitzats, no es compleixen les condicions de solvència tècnica? Moltes gràcies 02/08/2019 14:49h
Efectivament, es requereixen dos contractes vigents. Si no es dona el cas, no es compleixen les condicions de solvència tècnica.
El següent dubte està relacionat amb el conveni d'aplicació i la subrogació del personal: Al PCAP indica que l'empresa contractista estarà obligada al compliment de les obligacions aplicables pel conveni col·lectiu (annex V LSCP). DUBTE 1: A quin conveni està l'actual adjudicatari? DUBTE 2: A quin conveni es requereix que presti servei l'empresa licitadora? DUBTE 3: A la visita ens varen indicar que no hi havia subrogació del personal, ens ho poden confirmar? DUBTE 4: En cas que l'actual adjudicatari estigui al conveni del siderometall entem que la no subrogació de personal s'adscriu a l'establert a l'article 35 del propi conveni? (menys de dos anys d'antiguitat per les persones treballadores fixes i menys d'un any d'antiguitat per les persones en contracte d'obra i servei). 01/08/2019 13:45h
Dubte 1:La CCMA, SA no disposa de la informació necessària per confirmar el conveni aplicat per l'empresa adjudicatària.

Dubte 2:Al que correspongui d'acord amb la seva activitat i organització.

Dubte 3:La subrogació convencional aplicarà, o no, segons els convenis que apliquin a les dues empreses (l'actual i la nova adjudicatària).

Dubte 4: No correspon a la CCMA, SA interpretar l'aplicació de convenis aliens.
Bon dia, A l'Annex 2 del PCAP, model d'oferta econòmica, s'hi inclou un desglossament amb els conceptes de "servei fix (10.500h), vehicle, quilometratge, i el "preu ofert a un any". D'alta banda, el pressupost base de licitació contempla dues partides: El pressupost per a manteniments fixos (454.000¤) i el pressupost per a manteniments no previstos (16.000¤). Per altra banda, al PPT, apartat 3, s'hi indica que la CCMA preveu una dedicació global de 10.700h l'any, de es cuals 10.500 són en horari estàndard i 200 extres o en feines especials. DUBTE 1: Entenem que les 200 hores extres o de feines especials formen part del pressupost de la partida de 16.000¤ de manteniments no previstos; és així? DUBTE 2: Entenem que la partida de 16.000¤ de manteniments no previstos no consta al model d'oferta econòmica, ja que en aquest model s'hi inclou el preu fix i els serveis ocasionals proporcionals al quilometratge i vehicle. Ens ho poden confirmar? DUBTE 3: En aquest cas, la partida de 16.000¤ de manteniments no previstos com es facturarà? Segons PVP per a materials i als preus / hora que estableixi l'empresa adjudicatària en cada cas? Moltes gràcies 01/08/2019 08:40h
Bon dia,

Donem resposta a les seves consultes pel mateix ordre:

Dubte 1: Si, és així. No es contemplen dins el manteniment fix.

Dubte 2: Els 16.000¤ s'afegeixen a l'import d'adjudicació anual, sigui quina sigui l'oferta econòmica, i serveixen per a cobrir possibles imprevistos no contemplats en el manteniment fix, ja que el manteniment fix tan sols preveu el que s'especifica a l'apartat 5, primer punt, i un nombre limitat de dies de vehicle i de quilometratge.
Els extres poden ser tant increments de demanda respecte les previsions del servei fix com partides no contemplades que l'empresa adjudicatària pugui proveir a preus competitius, com per exemple, el lloguer ocasional d'alguna màquina o vehicle especial.

Dubte 3: Quan són serveis no previstos dins el contracte es pactarà un preu en cada cas. El contracte no obliga a adjudicar cap extra al mantenidor d'obra civil.


Bon dia, Tant a l'apartat 15 del PPT com a l'apartat C.1 i C.2 del PCAP indica que es valorarà tota la documentació que acreditin els perfils professionas i acadèmics sol·litats així com els nivells professionals. DUBTE 1: la documentació per acreditar lo relacionat anteriorment pot ésser un Currículum Vitae? o es valorarà també la presentació de titulacions acadèmiques o de cursos realitzats? 29/07/2019 15:45h
En resposta a la seva pregunta ens plau comunicar-li que es valorarà tant la part acadèmica com tota altra documentació que pugui acreditar la qualificació professional d'una persona. La forma de valoració és la que es detalla al plec administratiu:
" Es restaran 4 punts per cada especialitat de la qual no s'acrediti suficientment el nivell exigit. Es valorarà tota la documentació que acreditin el perfils professionals i acadèmics del coordinador del servei així com dels tècnics i el nivell professional dels diferents oficis contemplats en el servei".
En el plec indiquen que en el Sobre A Documentació General hem d'incloure el DEUC i el certificat acreditatiu d'haver realitzat la visita al Centre de Sant Joan Despí, però en el Sobre Digital únicament apareix un apartat on incloure el DEUC, no havent-hi cap apartat per a incloure el certificat de visita. Preguem ens aclareixin on hem de penjar aquest certificat 09/07/2019 09:10h
Bon dia,
el certificat acreditatiu d'haver realitzat la visita al Centre de Sant Joan Despí els hi farem arribar nosaltres mitjançant el correu electrònic de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, un cop hagin realitzat la visita.
Hem afegit un document més en el Sobre A perquè es pugui posar el certificat de visita que els hi enviem. Havíem oblidat posar-lo.
En el DEUC hem d'indicar les parts del contracte que tinguem previst subcontractar i el nom dels subcontractistes, és necessari que incloguem un DEUC signat per cadascuna de les subcontractes? 09/07/2019 08:46h
Bon dia,
no cal incloure un DEUC signat per cadascuna de les subcontrates, indicant el nom dels subcontractistes n'hi ha prou.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya