Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Mancomunitat Penedès - Garraf
Codi d'expedient:
2019-12-CONT

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al llarg de la visita de les instal·lacions es van produir un seguit de qüestions que tot seguim publiquem: 1. Quants dies cal venir al CAAD? 2. Cal realitzar tasques de bugaderia i comprar productes de neteja? 3. Cal comprar productes relacionats amb la higiene personal, més concretament com xampú i gel? 4. Estan inclosos les hores de neteja de vidres interiors del laboratori de forma mensual. 08/11/2019 13:28h
1. Els treballs de neteja s'executaran amb caràcter general de dilluns a divendres, no obstant i de conformitat amb l'horari a l'annex 1 i la freqüència de l'annex 2, el CAAD obra també els dissabtes i diumenges, i caldrà realitzar les tasques de neteja cada dia, per tant cal venir a netejar tots els dies de la setmana, inclosos dissabtes i diumenges. De fet, així ho recullen els costos al tenir en compte el plus per festivitat.

2. Amb caràcter general no s'han de realitzar tasques relacionades amb la bugaderia, ni comprar productes relacionats amb la neteja de la roba, no obstant, a la planta de compostatge caldrà realitzar uns tasques aïllades relacionades amb la bugaderia (posar i treure rentadores i assecadores).

3. No, no cal proveir de productes com gel i xampú.

4. No, degut a un error de càlcul aquests no van quedar inclosos i només s'han de realitzar 1 cop a l'any juntament amb la resta de vidres.
1. Estem veient que poseu restriccions en l' extensió dels apartats dels criteris d' adjudicació subjectes a un judici de valor, un total màxim de 15-17 pàgines, i demaneu una informació molt extensa per valorar aquests apartats, per lo que és complicat encaixar tanta informació en 15 pàgines. Tenim en compte això, es possible fer apart un dossier amb annexos per aclarir amb més detall el projecte tècnic, i que sigui tingut en compte? 2. Les hores setmanals a tenir en compte en cada centre són les especificades en al Annex 4 (costos)? Com s' han determinat? Es poden oferir més hores en cada centre si considerem necessàries? Si és possible, són avaluables en els criteris subjectes a un judici de valor? Si ho són, en quin apartat ho exposem? 3. Les freqüències establertes com a mínimes es poden millorar? Si és poden millorar i especificar, en quin apartat ho exposem? 05/11/2019 13:18h
En relació a les seves diverses qüestions li comuniquem el següent:

1. L'espai límit és de 15 pàgines. No obstant, els licitadors podran disposar lliurament de les 15 pàgines per desenvolupar cada apartat de forma que consideren més avantatjosa pels seus interessos, sense que l'extensió màxima excedeixi de les 15 pàgines. Excepcionalment disposaran de dues pàgines extres per fotografies, esquemes i similars.

2. Les hores comptabilitzades a l'annex 4 són les hores estimades per la neteja integral de la instal·lació.

La seva determinació és fruit de les hores actualment realitzades per l'empresa actualment contractada, corregida per cada àrea atenent la freqüència dels treballs.

Sí, l'empresa pot realitzar més hores de les especificades a l'annex 4 si creu que són insuficients, sense que això comporti en cap cas un increment del cost del contracte. De conformitat amb el plec administratiu, malgrat que el contracte està determinat en base a preus unitaris a efectes de càlcul del cost, i per possibles hores extraordinàries, aquest és configura com un contracte a tant alçat, import que serà abonat a l'empesa mensualment atenent al preu hora oferta per l'empresa multiplicat per les hores estimades a l'annex 4 (no segons oferta d'empresa).

Sí, és valorable al programa de treball, apartat 3.1.

3. Sí, es poden millorar. Subjectes a valoració a l'apartat 3.1, programa de treball.
Amb relació a la subrogació del personal de neteja. El conveni de la neteja de Catalunya 2017-2021, diu: Capítol 10º Subrogació del personal Article 74: " Estableix l'obligatorietat de subrogar al personal de neteja independentment del tipus del contracte del servei " 29/10/2019 12:28h
De conformitat amb el conveni col¿lectiu número 79002415012005 consta a la clàusula 74.4 "No operarà la subrogació en el cas d'un contractista que realitzi la primera neteja i que no hagi subscrit contracte de manteniment".
Diverses preguntes sobre subrogació. 25/10/2019 09:01h
Recentment la Mancomunitat Penedès Garraf ha rebut vàries consultes relacionades amb la subrogació de personal, cal dir que de conformitat amb la clàusula 23 del plec tècnic i de la memòria en el seu punt 12, en aquesta licitació no es preveu la subrogació al ser la primera vegada que es licita el servei.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya