Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Codi d'expedient:
AC-2019-000087

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Referent a la contractació de l'expedient C-2019-000087 Servei d'elaboració de campanyes, tinc un dubte a la presentació d'un document en quin sobre s'ha d'incloure. L'annex 4 que adjunto a quin sobre l'hem de posar? 29/11/2019 08:47h
D'acord amb la clàusula 29.1.i) del PCAP l'annex 4 fa referència a les obligacions que ha de complir l'empresa contractista relatives al seu personal adscrit a l'execució del contracte.

Per tant, no s'ha d'incloure en cap sobre. En resultar contratista el seu compliment serà obligatori així com la resta d'obligacions fixades als plecs.
S'ha ampliat el termini de presentació d'ofertes? A la darrera correcció el termini de presentació d'ofertes és 02/12/19 23:59 h 14/11/2019 12:42h
Si, es correcte. El termini finalitza el 02/12/19 23:59 h
Bon dia, Bon dia, En relació al Plec de prescripcions tècncs de contractació dels serveis de Promoció i difusió del projecte: Alt Camp: Història i patrimoni, les arrels d'una terra, els traslladem els següents dubtes: A.6. Esdeveniments i relacions públiques: L'empresa adjudicatària hauria d'assumir les despeses de celebració de les accions promocionals esmentades en el plec? Atentament 14/11/2019 10:06h
Sí. Tal i com s'indica al punt A.6 "Esdeveniments i relacions públiques" del plec de prescripcions tècniques, (...) l'empresa contractista haurà de proposar, organitzar i assumir les despeses derivades de les següents accions promocionals:
Organització de jornades de portes obertes de fons FEDER (com a mínim 8).
Organització de conferències (com a mínim 2).
Organització de famtrips, presstrips o blogtrips (com a mínim 3).
Promocions, concursos, esdeveniments socials a patrocinar o d'altres accions que dinamitzin els municipis i les actuacions dutes a terme.
Col·laboració en fires turístiques (com a mínim 1).
Es dóna resposta a les preguntes formulades per "Vilaniu Comunicació" 11/11/2019 14:12h
Pregunta:  B.1 Tri¿ptics de cada actuacio¿
· Impressió conjunta del 8 models ó per separat (amb entrades a màquina en dates diferents?).
En referència als tríptics descrits al punt B.1 del plec de prescripcions tècniques, la impressió dels 8 tríptics es farà de forma conjunta (una mateixa entrada a màquina), perquè la distribució a les oficines de turisme també es fa de forma conjunta.

·Format obert i tancat.
Opció 1:
Tamany obert: 297x210 mm
Tamany tancat: 99x210 mm

Mida del tríptic obert: 297x210 mm
Mida del tríptic tancat: 99x210 mm

 
·Tipus de paper i gramatge: opció 1: estucat mat 125gr ó opció 2: reciclat (Lenza Top 115gr ó 135gr)
Hi ha hagut un error al punt B.1 del plec de prescripcions tècniques, el paper ha de ser estucat mat de 135 g reciclat amb un mínim de 90% de fibres reciclades. Al plec diu 125 g però ha estat un error.  El gramatge correcte és 135 g
Es farà la corresponent modificacio dels plecs de clàusules


B.2 Guia promocional de la comarca
·Tipus de paper i gramatge: (opció 1: estucat mat 135gr) ó NO reciclat (en aquest cas ja seria el estucat mat).
Tal com s'indica  al punt B.2 del plec de prescripcions tècniques, es demana un paper estucat mat de 135 g, que NO sigui reciclat, però que estigui fabricat amb un mínim de 50% de fibres provinents d'explotacions forestals controlades, és a dir, sostenibles, legals i certificades, i també es demana que el grau de blancor estigui entre 90 i 105, i s'hagi blanquejat sense fer servir clor elemental (ECF).


 B.3 Mapa comarcal
·Editat en 4 idiomes (catala¿, castella¿, angle¿s i france¿s) ---- Entenem que és 1 sol model de mapa?
Efectivament, és un sol model de mapa que inclou textos en 4 idiomes.

·Tipus de paper i gramatge: opció 1: estucat mat 135gr ó opció 2: reciclat (Lenza Top 135gr)
Tal com s'indica al punt B.3 del plec de prescripcions tècniques, el mapa comarcal es farà en paper estucat mat de 135 g. i, en aquest cas, el paper sí que ha de ser reciclat (amb un mínim de 90% de fibres reciclades).

·Pel que fa als blocs encolats, no hi ha dubte serien 400 blocs de 50 fulles, total 20.000 unitats, però voldrien cartronet al dors de cada bloc?
Aquest detall del cartronet al dors de cada bloc no està especificat als plecs i ho deixem al vostre criteri.
 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya