Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Desenvolupament Econòmic SA
Codi d'expedient:
221217
En relació a quin sobre s'ha d'incloure l'annex 5: 20/04/2018 10:13h
En relació a quin sobre s'ha d'incloure l'annex 5 (Declaració relativa a la xifra global de negocis i dels serveis) i tenint en compte que aquest annex fa referència als requisits de solvència econòmica dels licitadors, inclosos en la Disposició general desena del plec, i també a què es fa referència en el contingut del sobre A (segons la clàusula 11.5 del plec), aquest annex 5 ha de ser inclòs en dit sobre A.

La qual cosa es publica als efectes oportuns.
Es publica aclariment a dubte plantejat respecte als plecs administratius publicats, arrel de la consulta efectuada per un dels possibles licitadors en data 16 d'abril de 2017: El model d'oferta econòmica de l'Annex 3 desglossa uns preus hora, que no inclou expressament els treballs extraordinaris previstos a l'Annex 1.C. La consulta s'efectua en el sentit d'aclarir quin ha de ser el preu/hora ofertat pels treballs extraordinaris si en el model d'oferta econòmica no apareix aquesta opció. En resposta al dubte plantejat i tenint en compte que el model d'oferta econòmica de l'Annex 3 desglossa uns preus hora per als treballs ordinaris a efectuar d'acord amb el quadre total d'hores previst en el propi plec, es considera que el preu/hora pels treballs extraordinaris, i per tant, per treballs que no estan previstos en el quadre total d'hores, ha de ser el que oferti el licitador en cada cas. 19/04/2018 12:09h
Es publica aclariment a dubte plantejat respecte als plecs administratius publicats, arrel de la consulta efectuada per un dels possibles licitadors en data 16 d'abril de 2017:

El model d'oferta econòmica de l'Annex 3 desglossa uns preus hora, que no inclou expressament els treballs extraordinaris previstos a l'Annex 1.C.
La consulta s'efectua en el sentit d'aclarir quin ha de ser el preu/hora ofertat pels treballs extraordinaris si en el model d'oferta econòmica no apareix aquesta opció.

En resposta al dubte plantejat i tenint en compte que el model d'oferta econòmica de l'Annex 3 desglossa uns preus hora per als treballs ordinaris a efectuar d'acord amb el quadre total d'hores previst en el propi plec, es considera que el preu/hora pels treballs extraordinaris, i per tant, per treballs que no estan previstos en el quadre total d'hores, ha de ser el que oferti el licitador en cada cas.
Tinc una consulta respecte al servei de neteja. Es tracta de la presentació de l'oferta: A l'annex 4, dins dels criteris subjectius es diu, que la memòria (incloses millores) ha de ser de 20 fulls: Tanmateix, les millores es presenten al sobre C tal i com s'indica a la pàgina 70 del plec. Voldríem que ens aclarissin si la limitació de 20 fulls es refereix només a la memòria tècnica, és a dir a la documentació del sobre B, o pel contrari, els 20 fulls inclou sobre B i sobre C. 19/04/2018 12:08h
Tal i com es determina legalment i també en el propi plec, la memòria tècnica és la que està sotmesa a criteris subjectius i té un límit de 20 pàgines.
Pel que fa a les millores valorables de forma automàtica, aquestes formen part del sobre C i per tant no sotmès a criteris subjectius. En conseqüència no es podrà incloure dins de la memòria tècnica ni dins les 20 pàgines.
- Agrairíem aclariment del treballador del CEPID d'antiguitat 2017 però un tipus de contracte 510, és possible que estigui substituint a un altre treballador? 15/03/2018 11:54h
"La trabajadora del CEPID sustituye a la Sra. LM que era la personal fija de este puesto de trabajo, dicha Sra., mes ha finalizado el contrato con nosotros y el dia 01 de enero de 2018 la trabajadora TC pasara a ser fija de centro."

Trabajadora: TC, antigüedad 19/4/2017, categoria:limpiadora, contrato 510, costes salariales 10.986,15¤, S.S: 4.239,60¤


NECESSITEM SABER EL % D'ABSENTISME DEL PERSONAL QUE REALITZA LA NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS. 15/03/2018 11:44h
L'ABSENTISME DEL PERSONAL A LES INSTAL.LACIONS DURANT L'ANY 2017 VA SER DE 16,36%.
ES DEMANEN HORES D'ESPECIALISTA, PERÒ AL PERSONAL A SUBROGAR NO ESISTEIX PERSONAL AMB CATEGORIA D'ESPECIALISTA, ÉS CORRECTE? 15/03/2018 11:41h
SÍ ÉS CORRECTE.
HI HAURÀ VISITA DE LES INSTAL.LACIONS DE LA EMPRESA PRÈVIA A LA PRESENTACIÓ DE LES PLIQUES? 15/03/2018 11:38h
A PETICIÓ D'UN POSSIBLE LICITADOR, S'EFECTURARÀ LA VISITA A LES INSTAL.LACIONS DE LA EMPRESA (REDESSA) EL PROPER DIA 21 DE MARÇ DE 2018 A LES 10.00 H.

LLOC DE TROBADA: RECEPCIÓ. AV. BELLISSENS, 42, PRIMER PIS. REUS

LA VISITA ESTÀ OBERTA A TOTES LES EMPRESES INTERESSADES EN LA LICITACIÓ.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya