Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2019/1110.

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Els certificats de bona execució entenem que no s'han de presentar ara sinó que ho haurem de fer en cas de ser l'empresa proposada com a adjudicatària d'algun dels lots tal i com s'explica en el PCAP clàusula 16.1 Ens ho podeu corroborar? Moltes gràcies 13/12/2019 13:26h
Sí, efectivament
A l'hora de presentar els sobre amb els lots al portal digital, ho pot fer algú en nom de l'empresa o bé s'ha de fer obligatòriament amb el certificat digital de l'empresa. En el nostre cas, ho hauria de fer un treballador en nom de l'empresa que presenta la oferta. Hem fet la consulta a diferents òrgans però no tenim una resposta clara. Gràcies, 13/12/2019 13:25h
La presentació de les propostes ha de fer-se a través del certificat digital de l'empresa o pel seu representant legal.
En relació als documents que han d'anar a cada sobre, faig una pregunta pràctica ... Cal adjuntar tots els certificats acreditatius de bona execució de les actuacions realitzades diferents a l'espectacle presentat com a solvencia tecnica en aquesta presentació al sobre B? Cal adjuntar-ho ara, o es demanaran més endavant en cas de que hi hagi adjudicació ? Les actuacions realizades els 3 darrers anís de l'espectacle presentat a concurs si que s'han de presentar juntament amb l'annexa 3 al sobre C, oi? Moltes gràcies 13/12/2019 13:19h
No, en el sobre B cal aportar la memòria tècnica corresponent a criteris de judici de valor.
En un primer moment, la solvència econòmica i tècnica quedarà acreditada amb la presentació del DEUC en el sobre A. Posteriorment i en el cas de resultar ser el licitador classificat en primera posició, Dipsalut requeriria la documentació acreditativa.
Pel què fa a la indicació de les actuacions realitzades en els darrers 3 anys de l'espectacle que sí es presenta a la licitació, caldrà aportar l'annex 3 en el sobre C.
Hola, tinc algunes preguntes: > Una de caire formal. L'Annex 3 pot tenir el format que nosaltres volguem? Existeix l'Annex 3 en un document pdf? O bé podem copiar el text i presentar-lo a la nostra manera. > Com puc demanar a Dipsalut el certificat de les actuacions realitzades per aquest ens en anys anteriors? > Demana el nombre d'interpretacions en els darrers tres anys de l'obra que es presenta a concurs. Inclou les que hem fet d'aquesta proposta per Dipsalut en altres ocasions? O només per altres entitats? > En algun lloc diu que no es podrà acreditar com a solvència tècnica l'espectacle que es presenta a licitació. Però si aquest espectacle s'ha realitzat per Dipsalut en anys anteriors com ho ho ho hem de presentar? > Per últim. Els certificats que cal presentar conforme hem fet actuacions similars per altres administracions tenen un format concret? Les factures serveixen? Moltes gràcies, 12/12/2019 13:22h
1.- L'annex 3 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) del contracte, el podeu trobar en word en el moment en què prepareu la vostra oferta per a presentar-la a Dipsalut. És indispensable que l'annex 3 que es presenti sigui conforme al model que s'especifica als PCAP.

2.- La clàusula onzena del PCAP regula que quan es tracti d'una actuació contractada per Dipsalut, enlloc del certificat, l'empresa licitadora haurà de presentar un document indicant el nom, una breu descripció de l'actuació i les dates d'execució de les actuacions (de conformitat amb l'article 53.d de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

3.- Es tindran en compte totes les interpretacions de l'obra que es presenta a concurs ¿per a qualsevol entitat, inclosa Dipsalut - en els darrers tres anys, sempre que s'hagi representat per a públic infantil (en el cas dels lots A,B o C) o adolescent (per als lots D o E)

4.- La solvència tècnica permet identificar-vos com una empresa qualificada per a desenvolupar les funcions de l'objecte del contracte. Podeu acreditar com a solvència tècnica qualsevol espectacle que hagueu realitzat en els darrers tres anys, amb una naturalesa semblant a l'objecte del contracte, però excloent l'espectacle que presenteu a licitació.

5.- Per acreditar la solvència tècnica i com ja hem exposat, la clàusula onzena del PCAP regula com fer-ho, de manera que cal que s'adjunti els certificats de bona execució que expediran o visaran les empreses per les quals s'hagin executat les actuacions. No tenen un format específic i les factures no serien vàlides.
En resposta a dubtes plantejats, es publica l'informe d'inici de la licitació 11/12/2019 14:08h
S'adjunta
Bon dia. tinc alguns dubtes: 1. No he trobat en el document com es remunera les dietes de desplaçament. Mirant les taules salarials de l'aadpc https://www.aadpc.cat/documents/ la remuneració per bolo són 134,43 i les dietes van a part. https://www.aadpc.cat/uploads/2019/03/taules-salarials-teatre-2019.pdf El preu unitari que està a la licitació si no contempla dietes estaria per sota del conveni. Si és així, com es justifica? 2. Quina garantia hi ha de fer tots els bolos? I si no hi ha garantia també es demana el 5% de la garantia del preu de lot total. M'ho podeu explicar una mica millor. 3. Si una escola és de dues línies: es fa un bolo per línia? es cobra el preu unitari per línia? 4. En un grup es parla de 119 curs 2019 - 2020 (gener a juny) Aquesta xifra implica gairebé sis bolos per setmana (110 funcions per 20 setmanes hàbils de gener a junt) . És correcte? 5. Quin tipus de justificació cal que l'obra s'ha fet amb anterioritat. Gràcies, 11/12/2019 12:43h
Bon dia,

adjuntem un document word amb les respostes a les seves preguntes.
En relació a les activitats posteriors de l'aula i per famílies volíem saber quina durada ha de tenir l'activitat. I si hi ha la possibilitat que l'activitat proposada es pugui realitzar en vàries sessions. L'activitat per famílies volíem saber si aquesta ha d'estar liderada pels adults de la família (pare i/o mare, tutors legals) o pot ser una activitat més horitzontal (la dinamitzen entre tots els membres de la família: adults i joves) o fins i tot una activitat d'APS on el lideratge recau més en les persones joves (fills, filles). Moltes gràcies, Elisabet La Nave Va teatre 11/12/2019 12:40h
No s'estableix cap requeriment previ que exclogui o determini ni la durada ni els formats per a les activitats que s'indiquen a les consultes anteriors. A la clàusula quinzena, corresponent a "Criteris de valoració que depenen d'un judici de valor", trobareu els elements que es valoraran per a la proposta d'activitats posteriors a l'actuació.
Bon dia, Tenim un dubte respecte a l'explicació dels plecs dels lots d'aquesta licitació. Les unitats per lot, és a dir en el primer lot tenim 284 unitats, què significa? que hem de fer 284 sessions de 50 minuts i que cada sessió té un preu màxim de 132,20¤? I de cara al calendari quan s'han de realitzar les sessions s'haurà de fer de gener a juny del 2020 les 284 sessions? Esperem la vostra resposta! Gràcies! 04/12/2019 14:05h
Bon dia,

en resposta a la seva pregunta, s'informa que:

- El contracte preveu realitzar un màxim de 284 sessions de teatre per a cadascun dels lot A, B i C i 277 sessions per als lots D i E.

- A la prescripció 4 del Plec de Prescripcions Tècniques (PTT) figura la durada de cada sessió (50 minuts per a primària i 90 per a secundària).

- Pel que fa el preu màxim de cada sessió aquest és de 132,20 ¤ per als lots A, B, C i 237,40 ¤ per als lots D i E

- A la pàgina 7 del Plec de Prescripcions tècniques figura com es reparteixen les 284/277 sessions al llarg dels cursos escolar 2019-20 i 2020-21 (respectivament per a primària/secundària. Tanmateix, aquesta xifra és una estimació que caldrà d'ajustar un cop formalitzat el contracte i al llarg del seu desenvolupament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya