Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1900439

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

VOLDRIAM DEMANAR UNA REVISIÓ DE LES PUNTUACIONS TÈCNIQUES OBTINGUDES PER LA NOSTRA EMPRESA, PER PODER SUBSANAR EL ERRORS DE LA NOSTRA OFERTA. MOLTES GRACIES 07/10/2019 14:01h
Qualsevol petició adreçada a la Mesa de Contractació s'ha de tramitar via registre corporatiu de la Generalitatd e Catalunya (seu electrònica), especificant si es tracta d'un recurs o no.
A l'annex 2, a l'apartat RDH de l'equip tècnic, s'ha d'expressar incluent el símbol %? 16/09/2019 09:05h
EN RELACIÓ AL TERMINI D¿EXECUCIÓ DE LES OBRES, A L¿APARTAT D DEL QUADRE DE CARACTERISTÍQUES FIGURA LA SEGÜENT TAULA: TERMINI OBRA= 10 MESOS TERMINI PROVES = 12 MESOS TERMINI EXPLOTACIÓ = 12 MESOS TERMINI MÀXIM CONTRACTE = 34 MESOS PER TANT, ALHORA D¿OFERTAR EL TERMINI TOTAL A L¿ANNEX 1 (2 ARTERISCOS), S¿HA D¿ENTENDRE QUE EL TERMINI TOTAL , EN CAS D¿OFERIR, A MODE D¿EXEMPLE, 9 MESOS D¿EXECUCIÓ DE L¿OBRA, SERIA : 9 MESOS + 12 MESOS (PROVES) + 12 (MESOS) = 33 MESOS (TERMINI TOTAL). O BÉ, EL TERMINI TOTAL SERIA 12+12 MESOS = 24 MESOS? SEGONS EL SEGÜENT DESGLÒS: EXECUCIO OBRAS + PROVES = 12 MESOS (DELS QUALS 9 MESOS CORRESPONENT A L¿EXECUCIÓ DE L¿OBRA) EXPLOTACIÓ = 12 MESOS AGRAIRIEN EN DIGUIN QUINA OPCIO ES LA CORRECTA 16/09/2019 09:02h
Ha de ser:
Termini obra ofert + 12 mesos (proves) + 12 mesos (explotació 1 any)
Referint-nos a la pregunta anterior, el termini d'obra ha de ser el del plec o el que es proposi en l'apartat de criteris automàtics? 13/09/2019 13:42h
El termini d'obra que oferti l'empresa
A l'annex nº1 s'ha d'omplir en un espai que hi ha dos asteriscos al final del paràgraf el termini però no diu si es el d'execució de l'obre< (inicialment 10 mesos) ò el total,: es a dir execució de l'obra + Proves (12 mesos) + Explotació 12 mesos), ens pugueu aclarir aquest punt 13/09/2019 13:01h
Termini Total
Bondia. Ens podrien facilitar la referència externa de la Planta per a poder vincular-la als plànos? Moltes gràcies. 05/09/2019 14:15h
La referència de la planta es troba dins de la carpeta "REFX" adjuntada al document dels plànols.
En els requeriments de titulació de personal, en el cas del "Responsable de la realització de les proves i explotació posterior" s'indica que ha de ser grau o màster en enginyeria. En el sector del sanejament els especialistes i responsables en gestió de depuradores són de moltes disciplines, homes i dones, també amb titulacions universitàries de branques de ciències (químics, biòlegs...) És possible subscriure personal amb aquestes titulacions per aquest cas? La seva titulació i, l'experiència requerida, entenem que respon a les necessitats de la responsabilitat indicada. 05/09/2019 09:44h
La titulació ha de ser la indicada al PCAP.
En referència al període de proves, a l'apartat D del Quadre de Característiques del PCAP s'indiquen 12 mesos. Per contra, a l'annex 1 (Model de presentació de l'oferta del preu i termini), el preu de les proves (¤) es multiplica per 3 mesos. Quien seria el termini a considerar? Gràcies. 05/09/2019 09:02h
El termini màxim per a la realització de les proves de funcionament són 12 mesos, però a efectes econòmics només es consideren 3 mesos.
Bon dia. Ens podrien penjar els plànols de projecte en format dwg?? Moltes gràcies. 05/09/2019 09:01h
Adjuntem arxiu en format zip amb els plànols
Buenos días, En la partida E5251030: "Subministrament i col·locació de panell absorbent prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material auxiliar de col·locació", se indica la tipología del panel, pero no el espesor. Revisado el proyecto, no he sabido encontrar el espesor del panel ni en planos ni en ningún otro documento del proyecto. ¿Podrían indicar el espesor de este panel? Gracias. 27/08/2019 13:57h
Correspon a la Direcció d'Obra la interpretació tècnica del projecte, i per tant, la definició dels detalls tècnics que manquin i/o no estiguin detallats en el projecte. Tal com s'indica al Plec del projecte, "en cas d'omissió, error, contradicció o falta de definició, la interpretació última serà a càrrec de la Direcció d'Obra, sense que això suposi cap alteració al preu final de la partida en qüestió".
Parleu d'un arxiu TCQ, que la versió editable, no està penjada, i l'anterior no la deixa obrir. Quan penjareu l'editable ??? 08/08/2019 11:02h
El pressupost amb extensió .TCQ és editable, tal i com hem indicat en respostes anteriors si teniu problemes editeu en local i desbloquegeu amb el botó dret del ratolí.

No obstant, us adjuntem el pressupost exportat a excel per si us és d'utilitat.
Buenos días ¿Podrían enviarme el archivo en bc3 por correo? Muchas gracias 06/08/2019 15:59h
hoy no hay problemas con el servidor y en principio los TCQ se pueden abrir correctamente, tal y como hemos contestado en respuesta anterior, copiar y bajar en local, si da problemas al abrir directamente des de la plataforma
En el anuncio se dice: "-9 Criteris d'adjudicació: Criteris tècnics 80 punts (60 judici de valor i 20 criteris automàtics); Criteris econòmics 20 punts" En cambio en el PCAP se dice: "La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor serà de 20 punts." (página 8) "La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius serà de 60 punts." (página 10) ¿Cuál es la información correcta? 06/08/2019 15:55h
la informació correcta es la dels Plecs i la de les dades resum de l'anunci

efectivament hi ha una errada material al punt 9 del text de l'anunci, en breu procedirem a esmenar.
Bon día, hem intentar obrir aquesta 2ª versiò del TCQ, pero encara no deixa accedir. Gracies 06/08/2019 11:33h
Podeu provar a descarregar-lo en local i amb el botó dret/Propietats: Desblocar, Aplica i D'acord, a veure si així el podeu obrir.
De totes maneres, us envio l'arxiu BC3 per correu per si us és d'utilitat tot i que la plataforma no admet aquest format

Salutacions

Carme Cervero Capdevila
Departament de Projectes i Obres
Àrea d'Execució d'Actuacions

Apreciats Srs, Intentem obrir l'arxiu de pressupost en format TCQ (ho hem provat des de diferent ordinadors) i ens dona error, poden, si us plau tornar a adjuntar el pressupost en format BC3, Presto ó TCQ de nou? Atentament, Dani Gil 02/08/2019 13:25h
penjat nou document en resposta anterior
Bona tarda, hem intentar obrir el fixer TCQ i ens dona un error al carregar. Gracies 02/08/2019 13:24h
ADJUNTEN NOVAMENT DOCUMENT
Bon dia, ens podríen facilitar el pressupost en format editable (TCQ, Presto)?? Moltes gràcies 01/08/2019 10:40h
Document TCQ ja penjat en una resposta anterior
Bon día Al fi de facilitar l'estudi de l'obra, els demanaria si podrien proporcionar-nos el PRESSUPOST en suport informàtic (BC3,PRESTO,TCQ,....) de l'obra " Moltes Gràcies 01/08/2019 10:39h
S'adjunta arxiu
Bon dia! Ens podrien informar si us plau si hi haurà visita d'obra?? Gràcies i salutacions, 01/08/2019 09:48h
No hi haurà visita.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya