Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Codi d'expedient:
2019/4102

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

No estem d'acord amb la resposat efectuada al perfil del contractant, doncs, l'objecte del plec que esta en fase de concurs enlloc exposar que siguin feines per la direcció d'execució de les obres que determina el grup a) de l'apartat 1 de l'article 2 de la mateixa L.O.E. (obres d'usos administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural). Per tant, l'objecte del plec no esta buscant la figura del director d'execució d'obra, si no del assessor al òrgan d'intervenció per multitud de contractes, la nostra titulació acadèmica esta perfectament habilitada per dur a terme les tasques descrites al objecte del plec. Prego es corregeixi la resposta o es suspengui el concurs per modificar l'objecte del plec indicant que les feines a executar son exclusives a executar per aparellador o arquitectes. salutacions 18/06/2019 11:32h
Bon dia,

De conformitat amb allò previst en el PPT, l'equip professional haurà d'estar integrat, com a mínim, per un arquitecte o arquitecte tècnic.

En atenció a l'anterior, és possible que l'equip estigui integrat, també, per un enginyer industrial o d'altres professionals, sempre i quan, en el mateix, hi hagi un arquitecte o arquitecte tècnic.

En dits supòsits, caldrà que, juntament amb el pla de treball a presentar pel licitador (subjecte a valoració subjectiva), s'acompanyi un compromís d'adscriure un arquitecte o arquitecte tècnic per a la comprovació de les obres que determina el grup a) de l'apartat 1 de l'article 2 de la mateixa L.O.E. (obres d'usos administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural).

En definitiva, un enginyer industrial pot presentar-se a la licitació, sempre i quan en l'equip professional que proposi consti un arquitecte o arquitecte tècnic que s'encarregarà de la comprovació de les obres anteriorment referides.
No estem d'acord amb la resposat efectuada al perfil del contractant, doncs, l'objecte del plec que esta en fase de concurs enlloc exposar que siguin feines per la direcció d'execució de les obres que determina el grup a) de l'apartat 1 de l'article 2 de la mateixa L.O.E. (obres d'usos administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural). Per tant, l'objecte del plec no esta buscant la figura del director d'execució d'obra, si no del assessor al òrgan d'intervenció per multitud de contractes, la nostra titulació acadèmica esta perfectament habilitada per dur a terme les tasques descrites al objecte del plec. Prego es corregeixi la resposta o es suspengui el concurs per modificar l'objecte del plec indicant que les feines a executar son exclusives a executar per aparellador o arquitectes. salutacions 18/06/2019 08:45h
La comprovació material d'una obra necessitarà dels coneixements i competències pròpies de la direcció facultativa necessària per a la direcció d'obra i/o direcció d'execució d'obra.
És a dir, per revisar les decisions preses per la direcció facultativa, caldria estar igualment habilitat.
Els únics professionals que compten amb l'habilitació per a la direcció d'obra o direcció d'execució d'obra de qualsevol tipus d'obra són els arquitectes i/o arquitectes tècnics (o aparelladors o enginyers de l'edificació).
Bon dia Habilitació empresarial del PCAP (clàusula H) exigeix titulació com a mínim d'arquitecte superior o arquitecte tècnic, la consulta es la següent, un arquitecte tècnic es un enginyer de l'edificació, es correcte la titulació d'enginyer industrial superior, com a mínim, per poder-se presentar al concurs? La figura d'enginyer industrial pot dur a terme projecte d'obra d'edificació, instal·lacions i urbanització estan perfectament habilitat la titulació per dur a termes les tasques sol·licitades en el plec. salutacion 14/06/2019 13:01h
Bon dia,

D'acord amb l'article 13 de la L.O.E, els enginyers industrials o enginyers tècnics industrials no compten amb la titulació habilitant per la direcció d'execució de les obres que determina el grup a) de l'apartat 1 de l'article 2 de la mateixa L.O.E. (obres d'usos administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural).

Per tant, aquests professionals no estan habilitats per dur a termes les tasques sol·licitades en el plec. Sí la tindrien els enginyers de l'edificació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya