Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Blanes
Codi d'expedient:
2019/2829W

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

CONSULTA VISIONAT D'IMATGES -CENTRE DE CONTROL- En el plec d'especificacions tècniques diu que s'ha de subministrar i instal·lar, entre d'altres els següents components: - "equips de visionat d'imatges en temps real" i enregistraments. No queda clar si aquest equips de visionat d'imatges, pantalles s'han d'incloure en la proposta tècnica, donat que a la pàgina 31 del Plec "Centre de Control" després diu:" Des del centre de control es realitzarà tota la visualització i gestió d'imatges...sense especificar si la Policia Local ja disposa de Pantalles o s'han d'instalar noves i si és així, quantes s'han d'instal·lar i amb quines especificacions tècniques, mida... han de tenir. CONSULTA SENYALITZACIÓ VIARIA El plec apartat senyalització diu "Cartells de senyalització metàl·lica "ZONA VIDEOVIGILADA" segons normatives en cada zona." No queda especificat quantes zones hi ha per definir el nombre de cartells necessaris. 06/11/2019 14:00h
- L'objecte del contracte no inclou el subministrament de pantalles.

- Pel que fa a la senyalització viària, hi ha 12 zones, per tant, s'han de subministrar 12 cartells.
CONSULTA VISIONAT D'IMATGES -CENTRE DE CONTROL- En el plec d'especificacions tècniques diu que s'ha de subministrar i instal·lar, entre d'altres els següents components: - "equips de visionat d'imatges en temps real" i enregistraments. No queda clar si aquest equips de visionat d'imatges, pantalles s'han d'incloure en la proposta tècnica, donat que a la pàgina 31 del Plec "Centre de Control" després diu:" Des del centre de control es realitzarà tota la visualització i gestió d'imatges...sense especificar si la Policia Local ja disposa de Pantalles o s'han d'instalar noves i si és així, quantes s'han d'instal·lar i amb quines especificacions tècniques, mida... han de tenir. CONSULTA SENYALITZACIÓ VIARIA El plec apartat senyalització diu "Cartells de senyalització metàl·lica "ZONA VIDEOVIGILADA" segons normatives en cada zona." No queda especificat quantes zones hi ha per definir el nombre de cartells necessaris. 06/11/2019 14:00h
- L'objecte del contracte no inclou el subministrament de pantalles.

- Pel que fa a la senyalització viària, hi ha 12 zones, per tant, s'han de subministrar 12 cartells.
A la pàgina 6 del Plec Administratiu, i concretament al punt G.1, apartat b) indica que "b) L'empresa instal·ladora ha d'estar registrada i homologada com empresa de seguretat privada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.". En cas que una empresa que es presenti a aquesta licitació no estigui inscrita en l'esmentat registre, pot nominar com a subcontractista una empresa que sí estigui inscrita en el registre i homologada com a empresa de seguretat privada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, i complir així amb aquest requisit? 24/10/2019 15:19h
- L'empresa que es presenti a la licitació ha d'estar registrada i homologada com empresa de seguretat privada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. En cas de subcontractació, les dues empreses haurien d'estar inscrites en el registre corresponent.

- En cas de que es presentés una UTE, les dues empreses haurien d'estar inscrites en el registre corresponent.
En el plec de prescripcions tècniques hi ha dos dades que es contradiuen respecte al objectiu de la càmera: Objectiu F / 1.4 de 3-9 mm amb zoom i enfocament remots. Objectiu de 3,1 a 8,4 mm Quin dels dos és 3 a 9 o 3,1 a 8,4? 24/10/2019 13:07h
L'objectiu haurà de ser de 3,1 a 8,4 mm.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya