Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Altafulla
Codi d'expedient:
2019/1479

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Comentar-lis que hi ha un error amb la denominació de la ISO a implantar amb la seva escriptura al PCAP (posa ISO 55001 i 5001) i en la plantilla de "resta de criteris" on posa 5501. En tots els casos seria ISO 50.001 de Gestió energètica. CONFIRMAR, sisplau 30/10/2019 12:59h
Correcte, en tots els casos es correspon a la ISO 50.001 de Gestió Energètica
Bon dia, Si us plau, tenim uns dubtes de cara a presentar l'oferta: - Al DEUC a la part IV: Entenem que es pot marcar la indicació global de compliment de tots els criteris de selecció i presentar aquesta informació després de la hipotètica adjudicació, cert? - Confirmar: A la fitxa annexa a la proposició económica els preus de les partides individuals són PEM (preus d'execució material sense GG + BI), com sí es posa al personal, que posa cost d'empresa, però que no és dir clar per la resta, i els totals de les partides fixes serien Preus de execució per contrata (inclòs el GG + BI)? - La partida "Mostreig i control analític dels abocaments dels usuaris" només es refereix a la vigilància del compliment dels límits d'abocament per part dels usuaris del sistema de sanejament, o bé a tot el plan analític del contracte? 30/10/2019 12:58h
Bon dia,

Referent al DEUC no és necessari presentar ara la justificació de les solvències. Si fóssiu adjudicataris ja se us demanaria.

Referent a la fitxa annexa a la proposició: Comptabilitzar tots els preus individuals com a PEC (inclòs GG + BI), per tal que el sumatori directe sigui també PEC. No cal tenir en compte el concepte de cost d'empresa.

Pel què fa al mostreig i control analític dels abocaments dels usuaris: Als límits d'abocament per part dels usuaris.


Sisplau, seria posible rebre una analítica representativa (segons paràmetres del plec) del fang evacuat a l'EDAR 30/10/2019 12:50h
Les úniques dades disponibles son les dels annexes 1.2 (concentració aproximada del 4%) i 4 del plec tècnic.

Fins ara no s'exigien analítiques dels fangs de sortida ja que es traslladen a la depuradora de Tarragona Sud per al seu tractament.
Bon dia Si us plau, voldríem tenir les lectures anuals del maxímetre de l'EBAR (ja fossin preses o bé de les factures). Almenys, saber la manera de funcionament del bombament: hi ha 4 bombes (3 de 9 kW i 1 de 3 kW) i saber les màximes que poden funcionar alhora i les que es queden en reserva. Gràcies 28/10/2019 14:06h
El funcionament del les bombes en funció del nivell del pou d'entrada mesurat mitjançant sensor d'ultrasons és el següent:

¿ Nivell Baix --> 1 bomba activa
¿ Nivell Mig --> 2 bombes actives
¿ Nivell Alt --> 3 bombes actives

L'encesa de les bombes està programada per tal que cada encesa vagi alternant la bomba en funcionament i mai funcionaran les 4 bombes al mateix temps (limitació configurada des de l'armari elèctric).

S'adjunta el detall de les lectures dels darrers 12 mesos.
Sisplau, ens agrairia coneixer la antiqüitat individual aproximada dels equips tant al bombament de via Herculea com a l'EDAR, per tal d'estimar el seu manteniment 28/10/2019 14:03h
Bon dia,

A continuació us adjunto un quadre amb l'antiguitat dels equips.

Salutacions,
Visita a les instal·lacions 23/10/2019 13:44h
La vista a les instal·lacions serà el pròxim dilluns 28 d'octubre de 2019 a les 11:00.

Les empreses interessades hauran d'estar a les 11:00 hores a l'Ajuntament ubicat en la Plaça del Pou número 1 d'Altafulla.
Sisplau. Amb respecte pels autocontronls periòdics mínims reflectits al PPT, aquestes analítiques trimestrals ha de ser mostres puntuals o integrades 24h? I la presa de mostres és necessari que sigui realitzat per laboratori homologat? 22/10/2019 12:14h
Bon dia,
Adjunt us envio el Pla analític mínim.
Gràcies.

Salutacions,
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya