Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractaciˇ P˙blica

 

Dubtes i preguntes

Ďrgan de contractaciˇ:
Consorci del Transport P˙blic del Camp de Tarragona - ATM Camp de Tarragona
Codi d'expedient:
EC_2017_20

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, PodrÝem saber quines empreses s'han presentat a la licitaciˇ i la valoraciˇ de les mateixes, aixÝ com si ja hi ha un adjudicatari?? GrÓcies! 29/10/2019 15:29h
L'estat actual de l'expedient Ús el segŘent:
L'˛rgan de contractaciˇ a acceptat la proposta de la mesa de contractaciˇ dels treballs del licitador que ha presentat la millor oferta i s'ha procedit a requerir-li l'aportaciˇ de la documentaciˇ establerta a l'article 150.2 de la Llei 9/2017 de la LCSP. Trobant-se el licitador en qŘestiˇ encara dintre del termini legalment establert per fer-ho.
Les empreses que han presentat oferta sˇn les segŘents: Gesop, Instituto Apolda i Opinometre.
Un cop assolim el proper termini, procedirem a actualitzar la informaciˇ disponible a la plataforma de contractaciˇ.
Al sobre digital, en el sobre amb criteris avaluables objetivament, es demana el fitxer amb la oferta econ˛mica i el fitxer amb els criteris d'adjudicaciˇ quantificables mitjanšant l'aplicaciˇ de fˇrmules. Totes dues informacions es troben a l'annex 4. QuŔm?, introduim dos cops l'annex 4? 18/09/2019 17:36h
Al sobre C s'admetrÓ l'enviament en dos documents separats del model que apareix a l'annex 4 (un amb la oferta econ˛mica i altre amb la resta de criteris d'adjudicaciˇ quantificables mitjanšant l'aplicaciˇ de fˇrmules) sempre i quan cadascun dels documents estigui complert amb les dades identificatives i signatura del ofertant, inclogui la informaciˇ sobre protecciˇ de dades i no incorporin informaciˇ contradict˛ria.
A la vostra resposta dieu que el perfil tŔcnic de l'equip humÓ, les tasques a desenvolupar i la dedicaciˇ en % sobre el total del procÚs i per fase ha d'anar al sobre A. Per˛ si posem tot aix˛ al sobre A, quŔ ens queda per posar al sobre B en compliment del criteri de valoraciˇ NAMF1.2 ("idone´tat del nombre, perfil professional, qualificaciˇ professional de l'equip tŔcnic i estabilitat del personal previst per a l'execuciˇ del contracte: responsable de projecte, coordinadors/es, tŔcnics/ques, etc. aixÝ com els temps de dedicaciˇ de cadascun")? PodrÝem fer el segŘent? a) Incloure al sobre A nomÚs una declaraciˇ que ens comprometi "a designar un director del projecte, que farÓ d'interlocutor amb l'ATM del Camp de Tarragona. TambÚ a incorporar un equip de supervisors i d'enquestadors adient, per tal de dur a terme les tasques descrites en aquest plec en els terminis i condicions de qualitat exigits." b) I descriure amb detall l'equip humÓ al sobre B? GrÓcies! 18/09/2019 17:34h
La opciˇ descrita a continuaciˇ es considerarÓ correcte:

┐ Incloure al sobre A nomÚs una declaraciˇ amb el compromÝs de designar un director del projecte, que farÓ d'interlocutor amb l'ATM del Camp de Tarragona, d'incorporar un equip de supervisors i d'enquestadors adient, per tal de dur a terme les tasques descrites al Plec de Prescripcions tŔcniques en els terminis i condicions de qualitat exigits i que es detallaran a la documentaciˇ a lliurar en el sobre B.
┐ Incloure al sobre B el detall de l'equip humÓ que que es destinarÓ als treballs, especificant el perfil tŔcnic, les tasques a desenvolupar i la dedicaciˇ en % sobre el total del procÚs i per fases. La designaciˇ nominal de l'equip tŔcnic es farÓ un cop adjudicats els treballs.
Els sobres per a fer els enviaments de les cartes a titulars i substituts, els facilita l'ATM? 18/09/2019 12:34h
Els sobres per enviar les cartes a titulars i substituts seran facilitats per l'ATM.
Els sobres per a fer els enviaments de les cartes a titulars i substituts, els facilita l'ATM? 18/09/2019 12:33h
Els sobres per enviar les cartes a titulars i substituts seran facilitats per l'ATM.
Els sobres per enviar les cartes (amb el logo de l'entitat impulsora) els facilitarÓ l'ATM o els ha de posar l'empresa adjudicatÓria? GrÓcies 18/09/2019 12:31h
Els sobre per enviar les cartes seran facilitats per l'ATM.
Un dubte del sobre electr˛nic C: El sobre C amb criteris avaluables objectivament, consta de 2 documents obligatoris (marcats amb asterisc*) 1. la proposiciˇ econ˛mica i 2. la documentaciˇ relativa als criteris d'adjudicaciˇ quantificables mitjanšant l'aplicaciˇ de fˇrmules. Als annexos del PCA nomÚs inclou un model (Annex 4) amb els dos requisits. La nostra pregunta Ús: podem partir l'annex 4 en dos documents per tal de poder enviar un a cada lloc del sobre electr˛nic? GrÓcies! 13/09/2019 16:41h
Al sobre C s'admetrÓ l'enviament en dos documents separats del model que apareix a l'annex 4 sempre i quan cadascun dels documents estigui complert amb les dades identificatives i signatura del ofertant, inclogui la informaciˇ sobre protecciˇ de dades i no incorporin informaciˇ contradict˛ria.
Bon dia, Al sobre electr˛nic A cal posar un document (porta asterisc*) que diu "Designaciˇ equip de treball d'acord a l'apart 8 del Plec de Prescripcions TŔcniques dels treballs". Revisant aquest apartat del PPT, diu: "L'adjudicatari/a designarÓ un equip tŔcnic amb experiŔncia en la realitzaciˇ d'enquestes de mobilitat i tractament de dades. L'empresa adjudicatÓria designarÓ un director del projecte, que farÓ d'interlocutor amb l'ATM del Camp de Tarragona. CaldrÓ tambÚ incorporar un equip de supervisors i d'enquestadors adient, per tal de dur a terme les tasques descrites en aquest plec en els terminis i condicions de qualitat exigits. CaldrÓ tambÚ especificar el perfil tŔcnic i les tasques a desenvolupar per cada persona assignada a l'equip i la seva dedicaciˇ (%) sobre el total del procÚs i per fases." El nostre dubte Ús saber quin tipus de document cal posar per poder licitar, vull dir si amb una declaraciˇ de compromÝs d'adjudicar els mitjants personals solĚlicitats n'hi ha prou o cal citar l'equip complet que pensem destinar amb el detall de la seva experiŔncia tŔcnica, cosa que entenen que s'hauria de fer en cas de ser adjudicataris, o no? 13/09/2019 16:41h
CaldrÓ una declaraciˇ de compromÝs amb detall dels mitjans humans que es destinaran als treballs, especificant el perfil tŔcnic, les tasques a desenvolupar i la dedicaciˇ en % sobre el total del procÚs i per fases. La designaciˇ nominal de l'equip tŔcnic es farÓ un cop adjudicats els treballs.
En els plecs no queda molt clar si la mostra serÓ de carÓcter nominal i serÓ facilitada per l'Idescat amb les corresponents dades de contacte: adreša (per enviar carta) i telŔfon (per poder realitzar l'enquesta telef˛nica), ja que per un costat diu que serÓ facilitada per l'Idescat i per altra que s'obtindrÓ dels registres telef˛nics de l'adjudicatari. En el cas de que sigui nominal i facilitada per l'Idescat (amb telŔfon i tot), quants registres seran facilitats per unitat mostral: un titular + 3 Suplents ? La substituciˇ serÓ per registre o tancament de quotes? "El disseny de la mostra i l'establiment dels criteris de substituciˇ de les unitats mostrals estaran preestablerts d'acord amb la distribuciˇ segons els estrats definits (poblaciˇ /comarca, sexe i edat). Igualment la selecciˇ de les persones a enquestar i els seus substituts, que es durÓ a terme d'acord amb els criteris que estableixi la direcciˇ dels treballs, s'obtindran per part de l'adjudicatari dels directoris telef˛nics disponibles. Els criteris d'estratificaciˇ definitius, seran territorials, de gŔnere i per edat. Aquesta mostra s'extraurÓ del Registre de poblaciˇ de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix PenedŔs, la Conca de BarberÓ, el Priorat i el TarragonŔs i serÓ proporcionada per l'IDESCAT que tal de fer la selecciˇ de les persones" pag. 6 PPT 10/09/2019 17:00h
La mostra serÓ nominal i serÓ facilitada a l'empresa adjudicatÓria amb el suport de l'IDESCAT.
Els registres inclouran els substituts.
Tenim uns dubtes: 1) El disseny mostral (determinaciˇ de les entrevistes a fer per territori, sexe i edat) serÓ facilitada a l'empresa adjudicatÓria o l'haurÓ de fer l'empresa adjudicatÓria? 2) El llistat de persones seleccionades (titulars i substituts), que inclogui l'adreša i el telŔfon de cadascun, el facilitarÓ l'IDESCAT a l'empresa adjudicatÓria? 3) Quants substituts hi haurÓ per cada titular? 4) Les entrevistes en divendres s'han de fer obligat˛riament la meitat en dissabte i la meitat en dilluns? No es poden fer totes en dissabte i aixÝ deixar el dilluns per fer les entrevistes de dissabte i diumenge? 5) El qŘestionari que hi ha als plecs Ús definitiu? No veiem que demani pels desplašaments en cap de setmana. 6) El punt 6.6.d del plec tŔcnic diu que l'informe final de resultats en EXCEL que s'ha d'entregar ha d'incloure les conclusions definides en el punt 4.5. Per˛ no hi ha cap punt 4.5 al plec tŔcnic. Es refereix al 6.5? 7) Aproximadament en quines dates es vol portar a terme el treball de camp? GrÓcies! 10/09/2019 16:59h
1) SerÓ facilitada a l'empresa adjudicatÓria.
2) SerÓ facilitat a l'empresa adjudicatÓria amb el suport de l'IDESCAT.
3) 3 substituts.
4) CaldrÓ justificaciˇ tŔcnica de que fer les enquestes relatives al divendres en dissabte i les del dissabte i diumenge en dilluns no anirÓ en contra de la qualitat dels treballsi que no penalitzarÓ el seu desenvolupament.
5) Els desplašaments en cap de setmana seran recollits en les enquestes realitzades en dilluns.
6) Es tracta d'un error. Ha on diu "punt 4.5", en realitat hauria de dir "punt 6.5".
7) DependrÓ dels terminis de resoluciˇ del concurs. S'evitaran perÝodes que puguin alterar els resultats de l'enquesta, com ara el Nadal, ponts, o perÝodes no lectius.

Tauler d'avisos

eLicita

AvÝs legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya