Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
ME. MEC-19L03

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: ¿En relación a esta licitación me pueden indicar si el documento de la oferta económica se debe de indicar el importe total de la oferta con el IVA incluido? Gracias! 09/10/2019 14:56h
Bona tarda,
Segons indica el Plec de Prescripcions de la licitació, adjunto model de annex de l'oferta econòmica: ANNEX NÚM. 4
Salutacions

ANNEX PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS
(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta)

El Sr. .................................. amb residència a ................................ carrer
................................................................ núm. .............. assabentat de l'anunci publicat al
al perfil d'Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del Lot ... del "contracte de serveis per a ............................................................", es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d'acord amb l'oferta següent:A) Servei de manteniment:

................................... Euros més la quantitat de ............(valor de l'IVA) Euros per l'IVA.
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació del Lot per aquest concepte)

Nota: L'import total de l'oferta de cada LOT serà el resultant de sumar l'import ofertat per al Servei de manteniment i l'import fix de "Altres actuacions i correctius extra" detallat en l'Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació per cada Lot.

B) Estoc de substitució temporal d'aparells en cas d'avaria irreversible:__________________aparellsTermini de validesa de l'oferta: .................mesosSignatura:

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya