Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A
Codi d'expedient:
OB18142
Al plec de condicions tècniques diu: El lloc de treball dels recursos assignats al projecte serà a les oficines que designi Mercabarna. Mercabarna proporcionarà el mobiliari del lloc de treball i accés a Internet. L'adjudicatari serà el responsable de la provisió de la resta d'equipament necessari (ordinadors sobretaula / portàtils, tabletes, terminals de telefonia mòbil, etc.) per al desenvolupament de les tasques requerides. Això significa que durant els 3 anys de durada del contracte tot el personal assignat treballarà a les dependències de Mercabarna? 17/01/2019 11:06h
Aclarir que l'empresa adjudicatària haurà d'indicar dins la seva Oferta l'emplaçament físic per a la realització de les tasques objecte del contracte, tals que per la seva naturalesa no es preveuen realitzar des de la seu de Mercabarna. L'òrgan de contractació ho revisarà i decidirà si aprova o no el/s emplaçaments proposats.
Al plec de prescripcions tècniques, capítol 2 ¿ Objecte, s'especifica que es requereix una solució cloud basada en "Microsoft Dynamics NAV / Navision o similar". El que m'agradaria poder aclarir és si un enfoc basat en una la solució SAP S/4 HANA Cloud pot encaixar i cobrir les expectatives del client, ja que funcional i tècnicament el sistema sí seria capaç de proporcionar i cobrir les funcionalitats esmenades al plec tècnic. 11/01/2019 11:02h
Sí, es tindran en consideració totes les ofertes que plantegin una solució cloud que compleixi els requisits funcionals i tècnics indicats als plecs.
4) Pregunta relativa a l'apartat "Solvència tècnica i profesional" del Plec Tècnic: "La plataforma cloud ha d'acreditar les següents certificacions: ¿ Certificació ISO 9001 ¿ Certificació ISO 27001 ¿ Certificació ISO 27017 ¿ Certificació ISO 27018 ¿ Certificació ENS de nivell alt El servei de plataforma cloud ha d'estar proveït pel mateix fabricant del producte ERP proposat." Pregunta Quisiera que me aclararan si hay que cumplir, una, varias o todas las certificaciones y si alguna de ellas es excluyente. 10/01/2019 08:19h
S'han de complir i acreditar totes les certificacions indicades al plec.
3) Pregunta relativa a l'apartat "Solvència tècnica i profesional" del Plec Tècnic: "4) Els licitadors hauran de presentar una relació de lliuraments de llicències de característiques similars dels últims cinc (5) anys sigui com a mínim d'import igual o superior a 300.000 Euros." Pregunta Quisiera que me aclararan, de la misma que en la cuestión mencionada en la primera pregunta relativa a los proyectos realizados, si se refieren a importe por proyecto o al sumatorio de varios. 10/01/2019 08:18h
L'import en relació als lliuraments de llicències de característiques similars dels últims cinc (5) anys correspon al sumatori dels imports d'un o de varis projectes.
2) Pregunta relativa a l'apartat "Solvència tècnica i profesional" del Plec Tècnic: "Així mateix, el licitador haurà de presentar certificat emès pel fabricant conforme disposa de la condició de partner del màxim nivell del fabricat de la solució ERP. Per acreditar-ho ha de presentar la documentació facilitada per el fabricant de la solució ERP a aquests efectes. Els licitadors hauran de presentar un certificat que acrediti que és distribuïdor autoritzat de productes oferts. Per acreditar-ho caldrà presentar un certificat emès pel fabricant en el que consti que el licitador és distribuïdor oficial dels seus productes. L'adjudicatari es compromet a evolucionar la solució implantada a Mercabarna amb les noves versions del producte Microsoft NAV o similar i garantint l'ús de versions suportades pel fabricant." Pregunta Certificado partner del fabricante y Certificado de distribuidor autorizado. Entiendo que al ser fabricante directo nosotros mismos en la solución vertical sobre Real Estate no tenemos que emitir certificado. No obstante, somos MICROSOFT CERTIFIED BUSINESS SOLUTIONS PARTNER y tenemos la certificación CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) sobre la versión NAV 2016. ¿Es necesario que la aportemos? 10/01/2019 08:17h
Cal aportar certificat emès pel fabricant conforme disposa de la condició de partner del màxim nivell del fabricant de la solució ERP.
I un certificat emès pel fabricant en el que consti que el licitador és distribuïdor oficial dels seus productes.

1) Pregunta relativa a l'apartat "Solvència tècnica i profesional" del Plec Tècnic: 1) "El licitador haurà d'acreditar haver realitzat 5 projectes (implantació multi-mòdul i evolució) de Microsoft Dynamics NAV o similar i la seva integració amb plataformes de tercers en els últims cinc (5) anys, d'import total els 5 projectes, en el seu conjunt igual o superior a 1.750.000¤ abans d'IVA." Pregunta Proyectos realizados: en la licitación indican que se debe acreditar haber realizado un mínimo 5 de un mínimo global de 1,75 MM. ¤. Me gustaría que me aclararan si se refieren al importe global de los 5 proyectos y si existe un mínimo por cada uno de los 5 proyectos o podemos aportar ese importe mínimo con un número diferente de proyectos (por poner un ejemplo, 10 proyectos de 2 MM. ¤ o 2 proyectos de 1,8 MM. ¤). 10/01/2019 08:16h
L'import mínim a acreditar, igual o superior a 1.750.000¤ abans d'IVA, es refereix a la suma dels imports de cinc (5) projectes realitzats en els últims cinc (5) anys. No es requereix un import mínim per projecte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya