Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2019017566
S'entén que a l'inci del contracte es compta amb el material de cuina i parament que actualment disposa l'Ajuntament? 31/05/2019 09:02h
Si. A l'inici del contracte es posa a disposició el material de cuina i parament des de l'Ajuntament; i l'obligació de l'adjudicatària és reposar allò que es malmeti per a garantir el bon funcionament del servei.
Hi ha previst realitzar una visita col¿lectiva a les instal¿lacions ? 16/05/2019 11:32h
Si. Veure en l'apartat AVISOS
sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents aspectes: 1. Que aquesta contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes a la Seguretat Social reportades en virtut de les remuneracions que aquells haguessin percebut o haguessin hagut de percebre. 2. Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 3. Que la contractista no està incursa en cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 16/05/2019 11:27h
D'acord amb l'article 130.1 de la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, l'Ajuntament només està obligat a donar la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la subrogació per a permetre l'evaluació de costos. Informació recollida a l'Annex V del PCAP. El mateix article indica la informació que ha de remetre el contractista a l'Ajuntament, entre la que no si troba la sol·licitada.
1. Ens podrien indicar quin és el percentatge d'absentisme en el personal que presta el servei de cuina als centres? 16/05/2019 11:22h
D'acord amb l'article 130 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, l'Ajuntament només està obligat a donar la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la subrogació, necessària per l'evaluació dels costos laborals que implicaria aquesta mesura, informació inclosa en l'annex V del PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya