Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Pineda de Mar
Codi d'expedient:
2719/2019
1. En el PPT hace referencia a que el césped debe cumplir el UNE 15330-1 i la ISO 9001. Esta documentación en qué momento hay que presentarlo? El adjudicatario o ahora? 2. La solvencia, entendemos que con la inscripción al RELI ya queda definida. Es así? 3. No obstante, En el proyecto en la página 16 del PDF no del documento, dice "La classificació de què hauran de disposar les empreses licitadores haurà de ser la A.2.b i G.6.e o equivalent.". Entendemos que no es necesaria a resultar un contrato menos a 500.000 euros. Con el volumen y la relación de obras ya queda clara. 4. El plan de mantenimiento entendemos que hay que presentarlo una vez adjudicada. Es así? Solo hay que marcar si o no a la mejora, y la documentación acreditativa la aportará en el adjudicatario. 5. Las ISO 9001, 14001 y la OSHAS en que momento se debe aportar? 6. Es necesario presentar la muestra física en el registro del césped? 7. En la página 44 del PDF no del documento habla "Caldrà l'entrega dels assajos en laboratori fets al sistema de gespa proposats com la caracterització d'una mostra retallada de la gespa del camp de futbol i mostres de sorra i cautxú." Esto es en el momento mientras se ejecuta la obra? O bien hay que presentarla en el registro. 8. En la parte de mejoras del PCAP valoradas en 35 p, piden el suministro de una red y una máquina barredora. Hay que aportar alguna documentación acreditativa, o únicamente es marcar sí o no en modelo de la económica? 24/05/2019 13:02h

1. Aquesta documentació l'haurà de presentar el proposat com adjudicatari.
2. Si, amb la inscripció al RELI, queda la solvència definida.
3. D'acord amb l'article 77.1.c) de la LCSP, per als contractes de subministrament no és exigible la classificació de l'empresari.
4. S'ha de marcar a l'annex 1 el compromis de millores que s'ofereixen. Al proposat com adjudicatari li farem requeriment de la documentació.
5. Es fara requeriment al proposat com adjudicatari.
6. No, es demanara al proposat com adjudicatari.
7. No, es demanara al proposat com adjudicatari.
8. Es suficient marcar a l'annex 1 el compromis de millores que s'ofereixen.
Demanem si us plau fer una visita breu de 15/20 minuts al camp per valorar l'amidament dels reblerts existents al camp i que es contemplen reaprofitar en el projecte publicat per a la licitació del contracte de substitució de la gespa artificial i l'arranjament de la zona annexa del camp de futbol municipal de Can Xaubet. 22/05/2019 14:39h
Data de la visita: divendres 24 de maig de 2019 a les 10.00h al camp de futbol municipal de Can Xaubet
Amb la lectura del plec tècnic, administratiu i projecte de la renovació de la gespa de Can Xaubet, ens sorgeixen varies dubtes: 1.- Volem visitar el camp de futbol per veure in situ les partides i amidaments del projecte. 2.- Presa de mides dels farciments existents per veure si es pot reaprofitar el reblert o no. 3.- Al plec tècnic s'indica: - Instal·lació de nova gespa artificial (part del llastrat de sorra i cautxú serà reaprofitat de l'existent, si la Direcció Facultativa i els assajos que es realitzaran del material, determinen que el material és apte per reutilitzar) i reinstal·lació de l'equipament i xarxes desmuntades. Volem saber qui pren la decisió de que es pugui reaprofitar o no i qui serà la DF? I si l'equip redactor de Top Consulting forma part d'aquesta decisió¿. la decisió de reutilitzar o no comporta una important diferencia econòmica a l'oferta?. 16/05/2019 10:07h
Pregunta 1 i 2 : dia per visitar el camp futbol: 20 de maig 2019 a les 9:00 h
Pregunta 3: informe adjunt
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya