Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
8105/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Estem estudiant el lot 2 de la licitació de l'església de Santa Maria del Mar (8105/2019), i no entenem a què es refereix la partida F96AU010 quan parla de la vorada de xapa d'hacer galvanitzat. 29/08/2019 09:27h
La vorada de xapa d'acer galvanitzat és un tipus de vorada, en aquest cas metàl·lica, que s'utilitzarà en la separació dels nous paviments i amb els parterres, tal com es detalla en els conceptes dels amidaments ("Zona ajardinada i voltant base escultura" i "Junta pannot-llambordes").
És una vorada metàl·lica que realitza la funció d'encintat delimitador dels paviments que envolta, així com de junta entre diferents tipus de paviments, i que té les característiques tècniques que es defineixen en quant a dimensions, etc... A nivell arquitectònic, s'ha utilitzat aquest material per donar un aspecte més noble a una petita plaça on es disposarà un monument, i que alhora està envoltat de l'esglèsia, biblioteca i nucli antic, ón també s'utilitza aquest sistema constructiu.
Bona tarda, Al plec se demana una classificació del contratista al Grup C - Edificacions, Subgrup 1- Demolicions, Categoria 1. He consultat al gestor nostre de Classificacions d'empreses i me comenta que aquest grup i subgrup es refereix a la demolició d'una part d'un edifici (ex: una pared dins d'un edifici) , que si se tracta de la demolició d'una edificació sencera seria el Grup A, Subgrup 1, Categoria 2 " Desmuntages i buidatges" i que moltes vegades se fa confusió entre aquests 2 grups. La pregunta és: El que s' especifica al plec : Grup C, Subgr.1 , Categ. 1 és correcte, o hauria de ser Grup A, Subgr. 1, Categ.2 ? Moltes gràcies. Salutacions 28/08/2019 12:26h
La classificació que hem indicat és la correcta. Es tracta d'una edificació, i el terme demolició és el que inclou l'enderroc.

La classificació suggerida com grup "A- Moviment de terres i perforacions" no es del que es tracta, donat que un desmunt no significa un desmuntatge (que podria entendre's assimilable a desconstrucció, i per tant a enderroc), sinó que un desmunt és un terme, provinent e l'enginyeria civil, que significa rebaix de terres (desmunt de terres) , diguem que el sentit contrari a terraplenat. El mateix ocorre amb el terme "buidat", fent més referència a un desmunt no tan de superfície sinó de volum.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya