Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20180323
8. Las tasas que asume el centro son ¿basuras, vados? ¿qué tasas?. 10/05/2019 14:30h
Respecte de les escombraries son un preu públic que es publica cada any, Informar que en el cas d'aquest contracte no suposa cap despesa pel que fa a la recollida municipal.
7. En lo referente a gestión de residuos está subcontratado en la actualidad? 10/05/2019 14:30h
La recollida dels residus que van als contenidors de carrer (contenidor marró, groc, blau, verd i el del rebuig ) es fa per recollida municipal, l'empresa gestora ha de fer-se gestionar la resta de residus i fer una proposta de gestió que pot ser per exemple, per la xarxa de punts verds de la ciutat, o per recollida amb empreses especialitzades.
6. En cuando a los suministros no vemos que en los gastos vengan reflejados el presupuesto estimado. ¿Podría, por favor, facilitarnos estos costes? 09/05/2019 16:05h
Les despeses de subministres no es publiquen al plec, en base al tipus de servei i característiques de la instal·lació cal fer una previsió per part dels licitadors.
Consultar annex resposta 5.
5. Una vez revisados los pliegos necesitaríamos los planos del centro para saber distribución, ascensores, calderas, etc.. para poder valorar el mantenimiento. 09/05/2019 16:05h
S'adjunta planell.
4. En relación al contrato del asunto: Contracte de Serveis per a la gestió de l'equipament integral Zona Franca per a persones sense llar per a la seva inserció social, rogamos publiquen nuevamente el listado de personal a subrogar ya que es ilegible y aunque se amplíe no se pueden extraer los datos 09/05/2019 16:04h
S'adjunta PDF amb el llista de personal a subrogar.
3. La portada i l'índex es comptabilitzen dins de les 15 pàgines del projecte? 09/05/2019 16:04h
La portada i l'índex no comptabilitzen dins les 15 pagines establertes.
2. Segons Plec de clàusules Administratives, la clàusula 2 (pàg. 6) indica el nombre de persones per valorar el pressupost i, concretament, en la figura de Suport a la Coordinació en 1,61, però les hores exigides en el Plec de clàusules Tècniques, clàusula 4 (pàg. 19), s'estableixen en 1.042,81h/any per aquesta figura. Així, el dubte és: el nombre de persones a valorar en el pressupost hauria de ser de 0,61, o són hores que s'estableixen a més a més de l'actual persona, segons indica el quadre de subrogació? 09/05/2019 16:04h
S'ha publicat en data 7 de maig una correcció que aclareix el dubte plantejat: "Cal garantir el Suport a la Coordinació amb funcions de complementarietat amb la tasca del coordinador/a del servei i per assumir les funcions de coordinació i direcció del servei en substitució del responsable en absència d'aquest.
Per la tasca de Coordinador i de Suport a la Coordinació, es preveu una jornada complerta per ambdues funcions, essent el còmput total de 1701hores/any per la funció de Coordinador i 1701 hores/any per la funció de Suport a la Coordinació."
1. Referent a l'increment de les hores de formació als professionals sobre les contemplades en el conveni corresponent (pàg. 19), les hores a que es refereixen són per al conjunt de professionals o són hores per a cada un dels professionals? Ex: hores màximes 42 per a l'equip o 42 hores per a cada un dels professionals que composen l'equip? 09/05/2019 16:03h
Tal i com es contempla en la redacció del plec pàgina 19, les hores de formació complementaria fan referencia a cada treballador/professional: "Aquesta formació ha de ser complementaria a les hores anuals de reciclatge i formació contínua que a cada treballador correspon d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació."
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya