Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2019/83

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenas tardes, Nos podrían indicar cuando se realizará la apertura de los Sobres B y C ??? O solamente se realizará la apertura del Sobre C (económico), indicando la puntuación del Sobre B ??? Saludos. 10/10/2019 17:49h
Buenas tardes,

La apertura del sobre B tuvo lugar el pasado 25 de septiembre de 2019, a las 9:30h en la Sala del Consell Social y asistió el representante de Saytel Servicios Informáticos, S.A.

Ahora estamos pendientes del informe técnico para acordar dia y hora de la apertura del sobre C. El dia y hora se publicaran como aviso en la plataforma de contratación. Además, ese mismo dia se dará lectura de la puntuación obtenida en los criterios subjetivos.
Se indica que el adjudicatario adquirirá las Licencias necesarias para realizar la gestión de incidencias si fuera necesario, para la correcta prestación del servicio. Esto hace referencia a las Licencias necesarias fuera de horario ??? Se dispone de alguna previsión sobre las Licencias que son necesarias para el desarrollo correcto del servicio y que tenga que aportar el adjudicatario ??? Gracias. 06/09/2019 10:56h
Serien totes les llicencies necessaries per poder realitzar el suport, dins i fora de l'horari establert
Plec tècnic pàgina, 6 Eines de seguiment, Quin és el cost de les llicències de Fooprints que el licitador s'ha de fer càrrec, Quina planificació està prevista permigrar a Jira, Quina versió de Jira ServiceDesk, Cloud o Server, el cost de llicències seran les acadèmiques?, si us plau, podeu confirmar. 06/09/2019 08:56h
La UB té llicenciament acadèmic per ser una empresa educativa i non profit. Caldria revisar quines condicions apliquen a la vostra empresa.
Plec tècnic - Recursos Humans pagina 7 , en l'actualitat quan FTE de Help Desk en dependències de la UB hi ha assignats al servei 06/09/2019 08:55h
El concurs és per gestionar el servei d'atenció als usuaris en les condicions que s'indiquen en el plec:

Els serveis que cal atendre serien:
Les prestacions bàsiques són Gestió de nivell de servei, gestió d'incidències, gestió de problemes i gestió de canvis dins de la metodologia ITIL.
- Recepció, registre de consultes, incidències, peticions, queixes i reclamacions i seguiment de les mateixes.
- Classificació i assignació de criticitat
- Resolució remota
- Escalat a tercers i seguiment
- Documentar consultes, incidències i peticions
- Informes de seguiment
- Actualitzar documents operatius en el repositori de coneixement de la UB per millorar la resolució en incidents posteriors.
L'empresa que subministri els serveis haurà d'aportar un equip tècnic qualificat per assolir el nivell de servei desitjat (SLAs desitjats), a més d'un pla de comunicació del nou funcionament de gestió.


I el numero d'usuaris:
L'atenció a professors i personal d'administració i serveis (PAU) està adreçat al personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona. El nombre d'usuaris al qual es donarà servei és de 11.218, dividits en 5.696 PDI, 2.288 PAS, i 2.794 externs. 440 becaris


Amb aquestes dades, i depenent del perfil dels tècnics que atendran el servei, caldran més o menys FTEs. Des de la UB es contracta el servei i depenent dels informes diaris/mensuals es regularitza el numero de FTEs perquè el servei es compleixi amb els parametres i els SLAs indicats al plec.
De la misma forma, una vez se actualice/migre a : JIRA Software, Insight y Confluence, se aplica los mismos requisitos de la pregunta anterior ??? Gracias. 06/09/2019 08:44h
Si, todas las licencias igual.
Según Pliego : "El adjudicatario adquirirá las Licencias necesarias para realizar la gestión de incidencias si fuera necesario para la correcta prestación del servicio". Esta situación, hace referencia a las Licencias necesarias fuera de horario ??? O también a las que el licitador utilice dentro del servicio ??? Gracias. 06/09/2019 08:43h
Serien totes les llicencies necessaries per poder realitzar el suport, dins i fora de l'horari establert
Plec tècnic, pàgina 9, Organització de personal, en referència a tancament de la UB, quantes jornades són? són dies festius?, quin mes d'any és? 05/09/2019 13:45h
El tancament de la UB, fins ara, són bàsicament tres setmanes del mes d'agost.
Les dades oficials del calendari surten publicades a la web de la UB.
Ante la respuesta del pasado 02-09-19, no acabamos de tener claro la extensión de horario fuera del mismo (mínimo). Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, hasta que horario sería necesario o conveniente extender el fuera de horario ??? 20,00 horas ??? 22,00 horas ??? 24x5 ??? 05/09/2019 10:35h
Tal i con s'indica en el plec, l'horari serà de 8 a 18:00 i es donen punts en l'ampliació d'horari d'atenció en dependències de la UB, en ampliació d'horari d'atenció fora de la UB i en cas de reforç temporal en cas de desbordament.
Totes les puntuacions es detallen en el plec, en els criterios de valoració.
Con respecto a la contratación de la línea 900, solamente es para cubrir el fuera de horario normal o también de cubrir el horario de 8,00 horas a 18,00 horas ??? El fuera de horario, se debe dar solo servicio telefónico o también servicio de asistencia remota ??? Gracias. 05/09/2019 09:51h
La linia 900 és per cobrir fora d'horari. En horari fins les 18:00 no.
En tota la cobertura d'horari cal donar serveis d'assistencia remota a més de agafar tiquet i donar número a l'usuari.

Ante la respuesta del pasado 02-09-19, no acabamos de tener claro la extensión de horario fuera del mismo (mínimo). Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, hasta que horario sería necesario o conveniente extender el fuera de horario ??? 20,00 horas ??? 22,00 horas ??? 24x5 ??? Gracias. 05/09/2019 09:48h
En el plec el tema es deixa obert. Us agrairiem ens fessiu la vostra millor proposta dins de les condicions del plec
Teniendo en cuenta los SLAs de Atención PAU (PDI+PAS), cabe la posibilidad de tener volumetrías de llamadas fuera de horario (teléfono, E-mail, Web, etc.), es decir, a partir de las 18,00 horas ??? También, volumetrías de entradas/tickets (mediante E-mail, Web...), a partir de las 18,00 horas ??? Gracias. 05/09/2019 09:45h
Els usuaris poden enviar mails o fer tíquets web quan vulguin. .
El gruix de tíquets oberts és fins les 18:00, entre 18:00h i 21:00h la demanda baixa considerablement, però en tenim. A partir de les 21:00 és molt petit el número de tíquets oberts fins ara, igual que durant el cap de semana.
A la pàgina 17 del PCAP indiqueu que s'adjunta com annex el DEUC, però aquest annex no es troba en la documentació de la licitació. Ens facilitar aquest annex. Moltes gràcies. 02/09/2019 14:01h
El DEUC esta annexat dins els annexos del sobre digital. De totes maneres us el facilitem per aquest mitjà.
Bon dia, Agrairíem si ens poguessiin aclarir alguns dubtes que tenim en relació a la present licitació: - L'horari del servei (dies laborables) és de 8h a 17h o de 8h a 18h? S'ha de donar servei fora d'aquest l'horari laboral? - Quan es fa referència a dies laborables, es fa referència als de Barcelona ciutat? Hi ha centres de fora de Barcelona que tinguin altres dies no-laborables? Gràcies 02/09/2019 13:57h
S'estableix l'horari minim de 8:00 a 18:00, tot i que hi ha punts extres per ampliació d'horari tant dins com fora de les dependencies de la UB.
Els dies laborables es refereixen a Barcelona ciutat. Tots els centres es regeixen per les festivitats de Barcelona.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya