Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Blanes
Codi d'expedient:
235/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, en la modalitat B, a l'exterior del sobre 02-B ha de constar el LEMA? Gràcies 08/03/2019 12:58h
D'acord amb la clàusula 10.2 del plec, s'indiquen els documents a presentar dins la modalitat B que s'han d'identificar amb el LEMA. Però no s'estableix que sigui obligatori fer constar el LEMA a l'exterior dels sobres.
Bon dia, Hi ha algun inconvenient en què la proposta Modalitat B es presenti la memòria (2 DinA4) i el projecte (2 DinA3) junts en una única làmina? Gràcies. 05/03/2019 08:55h
D'acord amb el Plec de Bases Modificat, la documentació a incloure en el sobre 2A de la Modalitat B, comprendrà la proposta/idea en un full DIN A3 i una memòria en dos fulls DIN A4 a una sola cara.

D'acord amb les indicacions del Plec, els fulls Din A4 i el full DIN A3 haurien de ser separats, no en una única làmina.
Bon dia, teniem una pregunta en relació als dipòsits soterrats que estan a l'àmbit del projecte. És possible penjar el projecte tècnic del dipòsit que ja està executat per tal de saber la profunditat i els accessos? Ens agradaria aclarir si la urbanització que hi ha d'haver a sobre ha de ser de paviment dur o és pot posar un paviment drenant i de la mateixa manera si és pot arribar a posar algun element. 28/02/2019 15:31h
Es pot consultar el projecte del dipòsit soterrat, en el Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Costa Brava (modificat), en l'enllaç següent:
https://www.blanes.cat/docweb/enginyeria-PUCostaBrava

Pel que fa al tractament de la superfície dependrà de la fondària del dipòsit i de la proposta que es faci.
Referent a la licitació del Parc Onze de Setembre i al Plec Modificat segons anunci del dia 22 de febrer tinc uns dubtes: 1) * Tant els sobres 1 com 2 exteriorment han d'anar només identificats amb la Modalitat escollida i el títol del concurs? Com es distingiran el sobre 1 i 2 d'un licitador envers els demés? No caldria un lema identificatiu dels dos envers els altres?. De cara a la presentació, com es justificarà que l'ha fet un licitador davant l'Ajuntament? 2) *En la pàgina 15 del nou Plec i després del què s'ha d'aportar en el sobre 2B apareix en negreta la puntualització: " En la modalitat A, en cas que en qualsevol dels sobres o documentació presentada es vulneri l'anonimat, el licitador quedarà exclòs del concurs". Si en la modalitat A del sobre 2, s'ha d'aportar el títol de/la arquitectes i el currículum en 3 fulls A4 i un A3 d'una obra significativa amb 2 A4 de memòria explicativa S'HA D'ELIMINAR EL NOM DE L'ARQUITECTE? Com? Gràcies 27/02/2019 15:08h
1) El sobre 1 només ha d'anar identificat amb la menció: "Documentació administrativa. Concurs de projectes per adjudicar el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic del Parc Onze de Setembre de Blanes". A l'exterior del sobre no podrà constar cap informació relativa a la identitat de l'equip.

El sobre 2 ha d'anar identificat amb la menció: "MODALITAT ..... Documentació tècnica. Concurs de projectes per adjudicar el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic del Parc Onze de Setembre de Blanes", especificant si es presenta en la modalitat A o en la modalitat B. A l'exterior del sobre no podrà constar cap informació relativa a la identitat de l'equip.

Els sobres presentats per un mateix licitador s'identificaran amb el número d'entrada en el Registre de Pliques de l'Ajuntament de Blanes.
Al licitador que presenti la proposta se li lliurarà còpia dels sobres presentats amb el segell del Registre de Pliques de l'Ajuntament amb el número d'entrada corresponent.


2) En la pàgina 15 del Plec, al final de tot de la clàusula 10.2, hi ha un error material i on diu:

En la modalitat A, en cas que en qualsevol dels sobres o documentació presentada es vulneri l'anonimat, el licitador quedarà exclòs del concurs.

ha de dir:

En la modalitat B, en cas que en qualsevol dels sobres o documentació presentada es vulneri l'anonimat, el licitador quedarà exclòs del concurs.

Benvolguts; Ens voldriem presentar dins la modealitat B (concurs anónim), i ens agradaria enviar la proposta a través de l'oficina de Correos. El dubte ens surgeix en la indicació següent "Tots els participants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador en el marc del SOBRE 1." En el moment d'enviar la proposta per correo certificat, nosaltres posem els 3 sobres (Sobre 1 + Sobre 2-A + Sobre 2-B) dins d'un Sobre. La qüestió és; 1.- En aquest Sobre podem posar les nostres dades (domicili, telefon, correo electrónic, persona de contacte)?, o només amb el remitent que emet correos seria suficient? 2.- Si posem les nostres dades "NOMÉS" en aquest Sobre principal, estariem vulnerant el principi d'anonimat del concurs? Gràcies 27/02/2019 14:15h
1. En aquest sobre principal no hi han de constar les vostres dades i sí el remitent que emet Correus.

2. No es considera que vulnera el principi d'anonimat al Concurs.
Per a la modalitat A, en la valoració del currículum, entenem que també es valoraran projectes executiu? Moltes gràcies. 25/02/2019 15:25h
Respecte a la consulta de si en la Modalitat A es valoraran projectes executius, el Plec estableix que es valorarà l'experiència en Obres projectades i executades. Per tant, cal que el projecte s'hagi executat.

Així mateix s'estableix que s'atorgaran 10 punts per a cada actuació de pressupost d'execució superior a cinc-cents mil euros fins un màxim de 40 punts, i per poder ser valorada cal aportar un breu resum explicatiu de les actuacions executades, part que inclou i el seu pressupost.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya