Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
049 FP14 017

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Voldria saber quina previsió tenen per publicar el llistat d'empreses licitadores així com les dates d'obertures dels sobres tècnics i econòmics. Gràcies. 14/11/2019 12:28h
Bon dia,
El dia 10 d¿octubre es va obrir el SOBRE B. L¿equip tècnic està realitzant la valoració del sobre B.

Atentament,
Bon dia: Per tal de poder cumplimentar el DEUC segons annex 2 del plec, no trobem publicat l'arxiu en formato xml. Salutacions, Marta Molina 30/09/2019 08:54h
Bon dia,

El document XML del DEUC es troba disponible dintre de la configuració del sobre digital, en el sobre A.
Bona tarda, en revisar el projecte veiem que s'indica que antigament hi havia usos industrials en algunes zones de l'àmbit de les obres. Donat que la projecte de urbanització suposa un canvi d'ús a sol residencial voldriem saber, ja que no ho hem sapigut trobar, si s'ha fet segons indica l'Agència Catalana de residus i el decret legislatiu 1/2009 un estudi detallat del sòl i en el seu cas segons els resultats obtinguts un anàlisi de risc que s'ha de remetre a l'Agència Catalana de Residus per tal que aquesta emeti informe. 26/09/2019 11:29h
Per a la configuració de l'oferta en la present licitació, Serveis de Direcció d'Obra corresponents a les obres d'urbanització necessàries pel desenvolupament urbà del Pla Parcial "Sector Llevant" a Viladecans, la pregunta no procedeix.
Bon dia, En cas d'ampliació de l'equip tècnic mínim requerit al plec com a solvència tècnica, s'ha de fer constar també a l'annex 5 a inserir al SOBRE A, o només s'ha de reflexar-se a la proposta organitzativa del SOBRE B? Gràcies. 19/09/2019 09:41h
En cas d'ampliació de l'equip tècnic mínim requerit al plec, aquesta informació haurà de constar també en el sobre A.
Bon dia, Si dintre de l'equip tècnic mínim sol·licitat com a solvència tècnica, hi ha col·laboradors, que no són subcontractats, han de presentar el DEUC o només amb una carta de compromís i la resta de documentació seria suficient? Gràcies. 19/09/2019 09:31h
Segons estableix l'article 75 de la LCSP, els licitadors poden basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que mantinguin amb elles sempre i quan es compleixin els requisits següents (i demés previstos a la LCSP o al PCAP):

1) El licitador indiqui aquesta circumstància al DEUC i els tercers operadors presentin també el seu propi DEUC.

2) El licitador demostri i asseguri que durant tota la duració de l'execució del contracte disposarà efectivament de la solvència i mitjans necessaris del tercer. Per a acreditar aquesta disponibilitat (no es pot presumir) s'haurà de presentar un compromís vinculant per escrit.

3) L'entitat a la qual recorrin per acreditar la solvència no pot estar incursa en cap prohibició per contractar.
Senyors, Voldríem que ens confirmessin que al concurs de referència no es contempla la Coordinació de Seguretat i Salut. Gràcies. 19/09/2019 09:00h
La Coordinació de Seguretat i Salut d'aquest projecte serà objecte d'una altre licitació que serà publicada a la plataforma en breu.
Bon dia, A la memoria del projecte s'indica que les obres del POLO ja s'hauran executat en iniciar-se les de urbanització però al pressupost i als plecs s'indica que aquestes formen part del contract. Ens podeu confirmar que aixó és així? Gràcies 17/09/2019 14:17h
Bon dia,
Efectivament, sí formen part del contracte.
Referente a la solvencia técnica requerida en pliego para el técnico propuesto como Director de Obra ( página 15 de 56 del pliego administrativo), solicitamos la siguiente aclaración: - La experiencia mínima de 10 años en dirección de obras de urbanización, ¿puede ser también en obras de carreteras, plazas o parques y jardines? ¿o solo cuentan exclusivamente los años de experiencia en obras de urbanización? 16/09/2019 13:54h
La experiencia mínima de 10 años del Director de Obra, efectivamente será admitida también respecto a proyectos de urbanización, carreteras, plazas parques y/o jardines.
Referent a les experiencies sol·licitades per als adjunts al Director d'Obra, ¿És pot comptabilitzar, si aquesta és amplia en tasques similars, l'experiència professional abans d'haver obtingut la titulació corresponent? Exemple: Si un ITOP titulat el 2010, amb anterioritat a l'obtenció del títol ha treballat abastament, més de 3 anys, en tasques similars, és pot tenir en compte aquesta experiència professional per als 10 anys sol·licitats? 16/09/2019 11:04h
S'entén com a experiència professional com aquella experiència adquirida a partir de l'obtenció de la titulació acadèmica habilitant per a l'exercici de la professió.
Per tant, únicament es tindrà en compte l'experiència professional acreditada després de l'obtenció de la mencionada titulació acadèmica.
Hola, no encontramos el desglose del presupuesto de licitación, nos lo podríais facilitar? Muchas gracias. 06/09/2019 09:34h
Buenos días,
Adjuntamos a continuación documento con el desglose del valor estimado del contrato.
Buenos días, en la página 37 del pliego administrativo, donde se exponen los criterios de valoración de la oferta económica, se muestra una fórmula que depende, entre otros, de 'Pmax', pero no se especifica cuál será esa Puntuación máxima, nos podríais indicar qué puntuación máxima se puede obtener? Muchas gracias. 26/08/2019 08:29h
Buenos días,
Los criterios objetivos de aplicación automática serán valorados con una puntuación máxima de hasta 60 puntos.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya