Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Sanitari Integral
Codi d'expedient:
HTSUSIL1903

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hola, Tengo una duda con respecto al Anexo 5-Mantenimiento: En el pliego se incluye una página con Título "Documentación a incorporar en el apartats de l'aplicació sobre digital", ahí se indica que dicho anexo 5-Mantenimiento se debe incluir en el Sobre B, algunos datos pueden ser semejantes a los anexos del sobre C, me pueden confirmar que ese Anexo 5 se debe incluir en el Sobre B, porque se trata de información mientras dura la garantía. Gracias, 12/07/2019 09:23h
El anexo 5 "Annex manteniment garantía" se debe incluir en el sobre B, ya que se trata de información que hace referencia al periodo de garantía del equipamiento.

Los datos a los que hacemos referencia en el anexo del sobre C:
Temps de resposta del servei tècnic amb presencia física d'un tècnic durant el període posterior a la finalització de garantia. Especifica en hores.
Temps màxim de resolució d'avaria de menys de 72 hores durant el periode posterior a la finalització de la garantia. Especificar en hores
afectan al periodo posterior a la finalización de la garantía.
Estaríamos interesados en licitar el concurso HTSUSIL1903,. No se si por ser una S.C.P, podríamos hacerlo. Si es así no acabo de tener claro que documentación económica tenemos que presentar. 05/07/2019 14:05h
La respuesta a su consulta se indica en el punt f del Cuadro de Características Específicas:

"Volum anual de negocis o, si s'escau, volum anual de negocis en l'àmbit
d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de constitució o
d'inici de les activitats de l'empresari, per import igual o superior al
pressupost de licitació o proporcionalment als lots als quals es liciti. En
aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o certificació de l'esmentat dipòsit mitjançant nota
simple informativa expedida pel Registrador, i si l'empresari no està inscrit al
Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors hauran d'aportar juntament
amb els comptes anuals una declaració signada per l'apoderat indicant el
volum de negocis global de l'empresa."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya