Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/030 (77/2019/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hem trobat que en aquesta secció ens redirigeix a consultar la fitxa annex 9 i no apareix en els plecs, ens podrien facilitar aquest annex? Moltes gràcies, esperem la seva resposta. 30/04/2019 19:34h
Correspont a l'annex amb títol SEGUIMENT CONSUMIBLES del PPT.
Segons el PCAP es valorarà el calendari i distribució en la programació d'activitats definides a l'annex 3 i la claretat expositiva de les fitxes de programació i calendaris. Aquest annex 3 on apareix? 30/04/2019 19:26h
Podeu trobat l'annex referit al PPT amb el títol MARC GENERAL DE LES ACTUACIONS, FREQÜÈNCIES I CARACTERÍSTIQUES QUE HA D'OFERIR EL SERVEI DE NETEJA (proposta de mínims)
Tinc tres dubtes en relació a l'Annex 3: Full de subrogació. Són: 1. Els plusos són mensuals o anuals? 2. Quina categoria té cada treballador? (segons l'aricle 130.1 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic cal indicar-la) 3. El treballador/a "MMM" o bé té un error en les hores de contracte setmanal o bé té un error en el Salari Anual. Si la informació fos correcta el seu salari estaria per sota de conveni i del SMI 2019. Moltes gràcies per anticipat. 30/04/2019 10:36h
1. Els plusos són anuals.
2. Tots tenen la categoria Grup IV-Nivell 4, menys el treballador MMM que te categoria Grup IV-Nivell 1.
3. El salari del treballador MMM es de 2.564,05 Euros per 4 hores/setmanals (segons documentació rectificada aportada per l'empresa que presta el servei actualment).
Demanem que ens aclareixin quantes hores d'especialista se sol·liciten per al contracte, ja que al full de subrogació el treballador/a MMM té un contracte de 10 hores mentre que a l'annex 1 del PPT consten 4h a la setmana. 30/04/2019 10:36h
Són 4 hores/setmanals de servei tal i com diu el PPT i segons rectificació rebuda de l'empresa que presta el servei actualment.
Per altra banda, l'annex 10 de millores, està sumant 1 a una de les caselles bloquejades, fent que el sumatori doni erroni. (hi ha un "1" a la casella de l'edifici Sant Josep, dispensadors nous) 24/04/2019 11:51h
No feu cas a la suma, ho tindrem en compte a l'hora de valorar les millores.
A la pàg 19 del PCAP es detalla la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica, tanmateix, no coincideix la puntuació indicada al títol, amb la descripció que es fa a continuació del criteri. Per aquest motiu, demanem ens aclareixi si la puntuació de l'oferta econòmica és 71 punts i la de millores 4 punts. 24/04/2019 11:47h
Bon dia,

La puntuació correcta és troba al detall: per tant 71 punts a l'oferta econòmica i 4 a les millores.

Gràcies.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya