Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Blanes
Codi d'expedient:
780/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Un dels criteris d'adjudicació és l'emissió gratuïta d'informes per a l'Ajuntament a raó de mig punt per cada 4 informes gratuïts. Conforme a això, per a obtenir la màxima puntuació possible per aquest criteri (10 punts), el licitador ha de proposar 80 informes gratuïts. El que necessitem saber si us plau es si aquests 80 informes han de referir-se al tot el període de vigència inicial del contracte (2 anys) o només a cada any de la seva vigència. Gràcies. 05/04/2019 10:16h
Els 80 informes serien pels 2 anys de durada inicial del contracte.
Bona tarda, Sol.licitem aclaració en relació amb l'experiència profesional que s'exigeix per a valorar la solvència tècnica. Concretament al punt G, es sol.licita acreditar un minim de 20 procediments contenciosos administratius encarregats per part de les Administracions publiques en els darrers 5 anys, mentre que la puntuació que s'atorga per els criteris d'adjudicació valora l'experiencia en serveis de Dret administratiu prestats tant en societat publiques com privades. Voldriem saber si per a la solvencia tècnica solament es valoraran els encàrrecs de les Administracions publiques, o si també es pot acreditar la solvencia acreditant procediments contenciosos per a entitats privades, ja que de no ser així, considerem que es tracta d'una exigencia que va clarament en contra de l'article 45 de la llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Moltes gràcies. 26/03/2019 15:39h
En el Plec de clàusules s'estableix com a requisit de solvència tècnica acreditar una experiència mínima de 10 anys d'exercici de la professió d'advocat mitjançant la col·legiació obligatòria, i acreditar haver assistit com a lletrat a un mínim de 20 PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS ENCARREGATS PER PART DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES O ENS DEPENDENTS durant els darrers 5 anys.
Per tant caldrà acreditar aquesta experiència en contenciosos administratius encarregats per administracions públiques o ens dependents, i no contenciosos administratius encarregats per entitats privades.

Amb aquest requisit no s'està contravenint el que estableix l'article 45 de la Llei 14/2013, ja que no s'està atorgant cap avantatge directe o indirecte a les empreses que hagin contractat prèviament amb qualsevol administració, sinó que tenint en compte l'objecte del contracte (servei d'assessorament jurídic i de defensa i representació de l'Ajuntament de Blanes davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu) es considera un requisit necessari per acreditar la solvència professional el fet d'haver treballat per administracions públiques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya