Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/063 (12/2019/44)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Qui són els elements no inclosos? Veiem que els elements de la pàg 12 del PCAP i els que es demanen al PPT són els mateixos. 09/09/2019 08:33h
Aquesta pregunta va ser contestada amb data 2/8/19
Respecte a les llicències de Microsoft feu referència a una modalitat de contracte en concret, és possible poder presentar les mateixes llicències però en un altre tipus de contracte? Sempre tenint en compte que la llicència és exactament la mateixa. 04/09/2019 11:37h
Si el tipus de contracte permet accedir al mateix tipus de llicència amb les mateixes funcionalitats si.
Necessitem aclarir si les llicències de Windows remote server cal (WinRmDsktpSvcCAL2019) són per usuari o per dispositiu. 03/09/2019 15:00h
Per usuari.
Bon dia Si us plau una consulta pel que fa a la solvencia económica i tècnica tenen caràcter selectiu pag 7 plec clàusules administratives, annex II, és documentació del sobre 1 o només cal presentar com documentació previ requeriment adjudicació, gràcies 03/09/2019 10:51h
Tal i com indica la clàusula III.3 el licitador declara responsablement, en el moment de presentar la seva oferta, que:

b.5) Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula III.2 del present plec i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals/materials descrits a la dita clàusula.

Tingueu en compte que en el moment previ a l'adjudicació es requerirà al licitador- adjudicatari la presentació de la documentació que acrediti la solvència.
En l'apartat III.3. Documentació, Sobre nº 2, Punt B (pàg. 12 del Plec Administratiu, s'indica: B) Oferten un ............% de descompte (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres) que s'aplicarà als elements no inclosos en el quadre anterior en el supòsit de modificació. La pregunta és: a quins elements no inclosos en el quadre anterior es refereix? 02/08/2019 09:52h
Consistent en material no inclòs al quadre (pagina 12 deL PCAP) que vindrà determinat segons les necessitats de l'Ajuntament. En aquest supòsit l'ajuntament demanarà pressupost al proveïdor i utilitzarà el preu referència que ofereixi el
propi fabricant o distribuidor oficial del producte i aplicarà el % de descompte sobre aquest preu (sense IVA).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya