Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/060 (159/2019/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al final de l'oferta econòmica s'inclou una observació que diu que s'ha d'adjuntar el llistat de material d'oficina no inventariable al que s'aplicarà el descompte ofert pel licitador. Hem relacionat a l'oferta el material que està realacionat al plec de condicions, hem de relacionar també els materials d'oficina no determinats en el ppt, segons establert a la clàusula B2? 29/07/2019 10:22h
Tal i com indica la pàgina 26 del PCAP.

B2- S'ofereix un ...... % de descompte en els materials d'oficina a subministrar no detallat en el
plec de prescripcions tècniques. Els licitadores presentan un ............% de descompte (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres) En aquest supòsit l'ajuntament demanarà
pressupost al proveïdor i utilitzarà el preu referència sense IVA el que ofereixi el propi fabricant o
distribuïdor oficial del producte i aplicarà el % de descompte sobre aquest preu. ( fins un màxim
de 5 punts.

"Per tant el licitador no ha de presentar una llista de productes sinó un descompte sobre el PVP sense IVA dels productes no llistats en el PPT".
Bona tarda, A dins del Vortal, a 'hora de presentar l'oferta econòmica, hi ha una casella que hem d'omplir que diu "referencia interna". A qué es refereix aquesta referència? Ha de seguir alguna forma concreta, ó és de llibre criteri per l'ofertant? Gràcies. 29/07/2019 09:58h
Per temes de introducció de dades a la plataforma, cal que truqueu a VORTAL.

Gracies.
Tengo varias dudas respecto a la presentación de la oferta: 1) Donde incluimos el documento de Oferta Técnica? Lo pònemos como un Anexe? 2) Respecto de la documentación economica, hay que rellenar el formulario de respuesta y, a parte, enviar el documento? 3) No hay ningún modelo para incluir la solvencia económica y financiera, no hay ningún modelo? 4) Respecto a los detalles de costes directos y indirectos a los que se refiere el plec de prescripcions, a que se refiere exactamente? Hay algún modelo, o simplemente relaciono los costes de compra de material y los demás gastos de la actividad? 22/07/2019 13:23h
1) Han de rellenar el formulario y pueden incorporar la oferta en pdf (Proposta econòmica (segons model pàgs. de la 11 a la 16 del PCAP)

2) Sí

3) Ateses les característiques d'aquest contracte i el seu valor estimat inferior a 35.000,00 ¤, s'eximeix de
l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d'acord amb allò disposat a
l'article 159.6 b) de la LCSP si bé haurà de declarar responsablement que ostenta la següent solvència recollida a la clàusula III.2 del PCAP.

4) Correcto, indicando los costes que son directos, los indirectos y el beneficio industrial

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya