Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190305
Sol·licitud dels annexos al PCAP i DEUC en format word. 02/08/2019 14:03h
En relació al seu requeriment de format word de la documentació que consta a la plataforma, els informem que els annexos del plec de clàusules administratives són editables i, pel que fa el DEUC no existeix un formulari en word, sinó que cal que importin el formulari per poder emplenar-lo utilitzant el format xlm que ja està penjat a la plataforma de contractació pública per a aquest contracte. Poden consultar:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
9. En relació als criteris automàtic vinculats a les hores de formació necessitaríem que ens aclarissin els següents aspectes: L'augment d'hores en relació al conveni és per cada any de contracte o en relació a la totalitat del contracte L'augment d'hores és per tota la plantilla de professionals? Inclou al personal administratiu? No veiem clar com hem de presentar la informació en relació al quadre, hem de posar quina formació farà cada professional? Hem de posar quantes hores de cada formació farà cadascú i en quin dels anys de la durada del contracte la farà? Agrairíem si ens poden definir més com volen la informació detallada d'aquest criteri segons el model que ens faciliten. 02/08/2019 14:02h
Es refereix a hores de formació anuals i no del total de contracte perquè el conveni que s'ha utilitzat per fer les estimacions el que preveu són hores de formació anuals.
No inclou al personal administratiu.
En el quadre s'ha d'indicar el nombre d'hores de formació addicional que s'ofereixen (que són anuals) en relació a les matèries que recull. Es pot oferir un màxim de 35 hores (les hores per sobre de 35 no puntuaran) i poden referir-se a un o a diversos del temes proposats i poden referir-se a temes distints.
A la pàg 49 del PPT, al punt 9.5.3.2. SERVEI EDUCATIU I SERVEI DE SUPORT EDUCATIU DEL SERVEI DE CENTRE OBERT indica: professionals educadors/es a jornada completa de 37'66 hores/setmanals La jornada completa de cicle no continuat és de 38'5, ens poden indicar el motiu d'aquesta diferència? 02/08/2019 14:02h
El conveni col¿lectiu de referencia estableix una jornada anual de 1.724 per el cicle general, però en el mateix conveni en el article 39 estableix que els treballadors podran gaudir de un permís retribuït de 24 hores per la qual cosa la jornada efectiva que s'ha considerat és de 1.700 hores any.
A la pàg 32 del PPT en relació a les activitats bàsiques adreçades a les famílies dels infants i/o adolescents del centre obert, indica que l'adjudicatari haurà d'aportar: Expert en cada tema programat. Tot i que és un espai que és conduit pels professionals habituals i es tracten els temes d'una manera espontània i no sobre xerrades programades. És una errada que figuri que hi hagi d'haver un expert? 02/08/2019 14:02h
Es tracta d'una errada on diu expert hauria de posar educadores /educadors del Centre Obert. S'està tramitant la rectificació per l'òrgan de contractació.
A la pàg 30 del PPT indica Creació d' un mínim 4 grups d'edat de 20 places mínim per grup actualment els grups són com a màxim de 20 places ja que en cas contrari seria necessari també augmentar el nombre de professionals. Entenem que les places per cada grup d'edat són de 20 màxim? 02/08/2019 14:01h
Les places mínimes del Centre Obert , tal i com s'estableix al Plec de Clàusules Tècniques a la pàgina 25 és de 140 places d'infants i/o adolescents, això vol dir 4 grups de 17-18 infants mínim , per dos dies.
On diu mínim hauria de dir màxim. S'està tramitant la rectificació per l'òrgan de contractació.

Les places màximes serien 160 , això vol dir 4 grups de 20 infants màxim, per
dos dies.
A la pàg 25 del PPT, al punt 6.3.1. PERSONES DESTINATÀRIES, indica: Tindran prioritat es empadronats al districte de referència. Fins ara eren dos els districtes de referència, Sant Martí i Sant Andreu. Es manté així o d'ara en endavant només és un? 02/08/2019 14:00h
Els districtes de referència pel Centre Obert i Espai familiar de Sant Martí continuen sent dos : Sant Martí i Sant Andreu.
Respecte al servei de Centre Obert també posa un mínim de 140 places, quin seria el màxim ? 02/08/2019 14:00h
Les places mínimes del Centre Obert , tal i com s'estableix al Plec de Clàusules Tècniques a la pàgina 25 és de 140 places d'infants i/o adolescents.

Pregunteu si hi ha un màxim , el màxim seria de 160 infants i/o adolescents.
Als plecs tècnics es parla que als casals hi ha un nombre de 40 places mínimes, quin seria el màxim i quants infants/joves es van apuntar al casals de l'any passat ? 02/08/2019 14:00h
El total de places simultànies mínimes de casal al Centre Obert són 40 per dia, i el màxim diari estaria en l'interval de 50-55 aproximadament simultànies en tots dos Centres Oberts, Sant Martí i Sants -Les Corts.

Infants Atesos al Centre Obert de Sant Martí.
Casal d'estiu Centre Obert Sant Martí .Curs 2017-2018 : 196 infants

Casal d'estiu Centre Obert Sants 2017-2018 ¿Les Corts-Sants. Us detallem per quinzenes els infants que van participar. 1ª quinzena juliol : 47 infants, 2ª quinzena juliol : 56 infants , 1ª quinzena agost : 50 infants ,2ª quinzena agost : 55 infants.
Sol¿licitud de plànols de les instal¿lacions per poder estimar les despeses de pintura, neteja i manteniment. 02/08/2019 13:59h
No es disposa de plànols actuals dels equipaments. És per aquest motiu, que hem valorat no publicar-los.
Despeses actuals dels consums dels serveis imputables a l'adjudicatari. 02/08/2019 13:59h
Les despeses de subministrament, com vosaltres mateixos dieu són imputables a l'adjudicatari i per aquest mateix motiu, al Departament d'Atenció Social d'Atenció a la Família i la Infància, no disposem d'aquestes dades que ens demaneu, ja que les té l'empresa adjudicatària. L'estimació s'ha fet en el pressupost per a aquestes despeses és de 11.700 euros/anuals.
Sembla com si no estiguessin contemplats els administratius en el pressupost. En el quadre on poseu com s'han calculat els costos dels salarials apareix: 1 persona de direcció, 2 persones de coordinació; 6,225 de tècnic mig (els educadors de C.O i E.F ) 2,243 de personal qualificat (interpreto que són les figures dels integradors que fan el suport educatiu) Però no apareixen els administratius. En canvi en el plec tècnic, l'apartat 9.5.4 .- SERVEI D'ADMINISTRACIÓ I RECEPCIÓ DE L'EQUIPAMENT de la pagina 51, si que es parla del servei d'administratius i es concreten les hores de servei en 2.112,5 hores que vindria a ser 1,25 jornades. 02/08/2019 13:59h
Els administratius sí que estan contemplats dintre del personal qualificat, hi ha un error en el quadre quan detalla el nombre de personal qualificat, són 1'243 i no 2'243, es tracta d'un error de transcripció.

S'ha publicat Resolució del Gerent de l'IMSS de rectificació del error material
Quin és el cicle (cicle continuat o cicle no continuat) que s'ha aplicat a tots i totes les professionals del servei per l'estimació dels costos salarials (prenent com a referència el Conveni Col¿lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018). 02/08/2019 13:58h
L'estimació de costos salarials dels professionals s'ha fet segons el Conveni Col¿lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018) i segons cicle no continuat o general (tots dos conceptes volen dir el mateix).

En la pàgina 5, paràgraf segon ( a sota dels quadres Lot 1 i Lot 2) del Plec de Clàusules Administratives Particulars es parla de cicle continuat, però ha estat un error de transcripció, els càlculs s'han fet tenint com a referència el cicle no continuat .

Les hores efectives segons cicle no continuat o general són 1.724 jornada anual i 1.700 hores efectives , ja que el Conveni Col¿lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 estableix 24 hores de lliure disposició.

S'ha publicat la Resolució del Gerent de l'IMSS de rectificació d'errors materials.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya