Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castellar del Vallès
Codi d'expedient:
CONT1900112

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Ens han formulat la següent pregunta : En el sobre C, hem d'incloure els currículums dels formadors proposats?. O els hem de lliurar una vegada ets adjudicatari? 09/07/2019 08:44h
En el sobre C l'empresa licitadora pot incloure l'acreditació de l'experiència d'aquell personal concret que adscriurà en el contracte, per poder ser valorat i puntuat automàticament en l'apartat de l'experiència en educació d'anglès.
Han formulat la següent pregunta : En l'apartat B.2 de l'annex 2, Proposta a valorar mitjançant fórmula automàtica, ens indiquen que hem de posar el nombre total d'hores de tot l'equip que formarà part del projecte i que ho hem de compulsar electrònicament. Ens poden indicar que volen dir exactament?. Hem d'aportar Certificats d'empresa per poder-ho valorar o com ho hem de fer?. Com es fa una compulsa electrònica, mitjançant signatura digital?. 04/07/2019 09:25h
L'experiència en ensenyament de la llengua anglesa o d'auxiliars de conversa, igual o superior a 2000 hores d'experiència s'acredita mitjançant la documentació de contractes laborals, o certificats de l'empresa o empreses que els ha contractat indicant la relació de contractes, hores, i categoria de cada professional.
En el cas que hagin sigut autònoms amb anterioritat, cal presentar el certificat expedits per l'empresa, del treball executat, per categoria i hores.
Vist que la presentació de la documentació és electrònica, cal que les compulses (que validen que la còpia és autèntica de l'original) sigui també electròniques, això és, una compulsa signada electrònicament pel funcionari/a de l'administració que realitza dita compulsa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya