Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Vendrell
Codi d'expedient:
9/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, entenem com a tipologia de les obres Urbanitzacions i carreteres, correcte? Gràcies 13/06/2019 11:41h
Bon dia,

Les obres de reordenació i millora del Carrer Doctor Robert i carrers adjacents consisteixen en obres de reurbanització d'un vial públic.

Per a més informació sobre les mateixes podeu consultar la licitació del contracte d'obres en l'apartat "Adjudicacions" del Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament.
Bona tarda, Tenim dubtes respecte a l'equip tècnic sol·licitat al Lot 1. Direcció d'Obra. Segons l'apartat de solvència tècnica del PCAP sembla que es demanen 2 figures diferents, però al Plec Tècnic sembla que només es demana un únic tècnic. Podríeu confirmar, si us plau, l'equip mínim sol·licitat al lot 1? Gràcies 12/06/2019 09:28h
Bon dia,

Les dades correctes sobre l'equip tècnic mínim sol·licitat en aquesta licitació són les que consten en l'apartat H del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars que han de regir aquest contracte, que concorden amb els requisits de solvència tècnica o professional indicada en l'informe justificatiu del contracte.

L'equip mínim sol·licitant és doncs el següent:

Per al Lot 1: Direcció de les obres
Un enginyer de camins, arquitecte, grau en enginyeria d'obres públiques o grau en enginyeria civil, col·legiat, amb titulació i experiència mínima de 3 anys en la direcció d'obres d'urbanitzacions o intervencions en espais urbans. Haurà d'acreditar haver
realitzat una direcció d'obra d'urbanització o d'intervenció en espais urbans d'import d'execució material de l'obra ha d'haver estat superior a 300.000 ¤. I en relació a l'experiència mínima de tres anys, s'acreditarà mitjançant aportació de certificats de les obres dirigides o els documents visats de les mateixes.

Un arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil o enginyer d'obres públiques col·legiat amb titulació i experiència mínima de 3 anys en la direcció d'execució d'obres i control econòmic d'urbanitzacions o
intervencions en espais urbans. Haurà d'acreditar haver realitzat una direcció d'execució d'obres i control de qualitat d'urbanització o d'intervenció en espais urbans.
L'import d'execució material de l'obra ha d'haver estat superior a 100.000 ¤. I en relació a l'experiència mínima de tres anys, s'acreditarà mitjançant aportació de certificats de les obres dirigides o els documents visats de les mateixes.

Per al Lot 2 Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució.
Un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil o enginyer d'obres públiques col·legiat, que faculti per a portar a terme la Coordinació de seguretat i salut en el treball en fase de direcció d'obres i
que acrediti formació específica de grau superior en prevenció de riscos laborals i una experiència mínima de 3 anys en la Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució per obres d'urbanització o intervencions en espais urbans. Haurà d'acreditar haver realitzat una coordinació de seguretat i salut en fase d'execució per una obra d'urbanització o d'intervenció en espais urbans d'import superior a 100.000 ¤.
Aquest professional haurà d'acreditar la seva habilitació mitjançant el Certificat de col·legiació emès pel Col·legi oficial del qual en sigui membre.

Properament es publicarà la rectificació de l'apartat 10 del Plec de prescripcions tècniques particulars en aquest sentit.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya