Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Codi d'expedient:
X2018001892

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

No hem trobat als plecs ni als annexos el llistat de vehicles i maquinària amb la que compta el servei, i que podrà utilitzar el nou adjudicatari, a banda dels especificats al PPT de nova adquisició. Donat que amb 1 sola escombradora, de nova adquisició, no es pot prestar el servei amb les freqüències especificades al PPT, ens podeu fer arribar el llistat de la resta de maquinaria del servei que podrà utilitzar el nou adjudicatari, si us plau? Per a la resta de maquinaria, entenem que aquesta NO té cost d'amortització pendent i que és propietat de l'Ajuntament. Correcte? 14/12/2018 12:28h
En relació a la consulta realitzada en que es sol¿licita el llistat de vehicles i maquinaria per a la prestació del servei de neteja viària al municipi de Santa Margarida i els Monjos, s'informa que:

- L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no disposa de mitjans materials per a la seva realització.
- Que en el plec de prescripcions tècniques es contempla l'adquisició d'una màquina escombradora, com a mínim, per a la prestació del servei.
- Que la resta de maquinaria i eines necessàries per a la prestació del servei d'acord amb les prescripcions tècniques, són a compte de l'empresa adjudicatària, la qual haurà de realitzar la corresponent adquisició i amortització en el temps de vigència del contracte, que és de quatre anys inicials i un possible any de pròrroga.

No hem trobat als plecs ni als annexos el llistat del personal a subrogar. Necessitaríem:  Llistat del personal a subrogar amb el salari total anual de cada treballador (on estiguin inclosos tots els plusos).  Jornada (dedicació al servei % / hores diàries) de cada treballador.  Categoria de cada treballador.  Tipus de contracte de cada treballador.  Data de naixement de cada treballador, per si hi ha algú que s'hagi de jubilar.  Data de contractació de cada treballador, per tal de contemplar les antiguitats si el conveni les contempla. 14/12/2018 12:26h
En relació al contracte de servei de neteja viària al municipi de Santa Margarida i els Monjos, s'adjunta quadre indicatiu del llistat de personal objecte de subrogació, així com el salari total anual de cada treballador, la jornada, tipus de contracte i data de contractació, als efectes oportuns.

Tanmateix, s'informa que aquests sous s'hauran de modificar amb l'adjudicació que en resulti de la nova licitació del servei de neteja viària, atès el que es disposa la clàusula 2.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars en relació a les condicions especials d'execució, en la que es preveu de conformitat amb la moció aprovada pel Ple municipal de data 30 de maig de 2016, que el personal al servei de l'Ajuntament ha de percebre un salari no inferior a 1.000 ¤ mensuals nets.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya