Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Codi d'expedient:
E.09.0213-03/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, comentar que ens manquen els resultats del sobre B abans d'obrir el sobre C. Ens els podreu facilitar si us plau? 09/04/2019 14:25h
Bon dia,

El dijous 11 d'abril, abans de l'obertura del sobre C, el servei donara lectura a l'informe de valoració de criteris sotmesos a judici de valor. La Mesa de Contractació aprovará o no l'informe, i posterioment s'obrirà el sobre C.

Gràcies
Per tal d'acreditar l'experiència i qualificació de l'equip tècnic (SOBRE B apartat c)), es requereix la documentació justificativa, segons diu el Plec, pàg 16, amb un màxim de 2 fulls: CV, fitxa Annex 7, certificats acreditatius, etc... El mateix passa amb l'acreditació de la formació, pàg 17 del Plec. La nostra consulta és: Quina és la documentació que ha d'ocupar 2 fulls?? 11/03/2019 08:27h
Bon dia,

La documentació que ha d'ocipar dos fulls és es curriculum, la resta de documents pot anar a part.
En relació al primer apartat de b) Memòria explicativa del pla de treball i organització d'obra: Especificació per a cada acció i fase del diagrama de treball (Gantt), com es distribuiran els recursos humans, mecànics i relació de partides o capitols que l'adjudicatari subcontractarà (pàgina 14 del Plec) Es pot presentar en format plànol (DinA3)? 06/03/2019 09:04h
Seria millor en DinA4, però es pot presentar en DinA3.
Per l'acreditació del cap d'obra i l'encarregat, calen certificats nominatius, és a dir, certificats on apareguin els noms dels tècnics amb el càrrec que han desenvolupat signats pèr la propietat. O es poden presentar declaracions responsables expedides per la constructora on declarin que els tècnics han treballat en les obres concretes? 28/02/2019 11:46h
Bon dia,

D'acord amb el que estableix el plec de clàusules, 1.11, criteris adjudicació, l'acrediació s'efectuarà mitjançant certificat on aparegui nom de la persona, l'obra, el pressupost i l'empresa constructora.
En relació a l'apartat C dels Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor del Plec, és possible acreditar l'experiència/formació de l'encarregat d'obra mitjançant una declaració de la pròpia empresa? 22/02/2019 14:08h
Bon dia,

L'acreditació de l'experiència es pot acreditar per les empreses on s'hagi treballat. Pel que fa a la formació, s'ha d'acreditar mitjançant certificats o documents acreditatius del centre responsable que hagi impartit la formació.

L'acreditació de l'experiència/formació correspon al sobre B "criteris sotmesos a judici de valor". En el sobre C correspon a "altres criteris automàtics" (proposta econòmica i d'altres millores".
Bon dia: Es possible tenir el pressupost en format editable (excel, presto o tcq) per facilitar la valoració. Gràcies 22/02/2019 13:57h
Si
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya