Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Esport i Lleure SA
Codi d'expedient:
SRV 2019 0101

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A l'annex 4, el criteri B preveu en la graella d'experiències, a l'opció tercera, puntuació per experiències de "DEO" o de "CSS+PCQ". En canvi l'annex 2, el model d'oferta 2.1 preveun en la graella, a l'opció tercera, experiències només de "CSS+PCQ". Per tant, puntuen les experiències de només de "DEO"? 30/05/2019 14:22h
Sí, les experiències de "DEO" puntuen, ja que l'annex 4 en preveu la seva puntuació al mateix nivell que les de "CSS+PCQ"

El dia 17 de maig es va publicar una esmena amb la graella que contenia a l'opció tercera experiències de "DEO", a banda de les de "CSS+PCQ", que ja hi constaven a la graella inicial.

Es permet tanmateix fer servir el formulari no corregit atès que es tracta d' una graella informativa i després cal desglossar la informació relativa a cada experiència a la segona graella, que és la taula de dades, on està prevista aquesta opció. I per últim recordem que cal adjuntar el document acreditatiu de cada experiència.
Bon dia, tenim dos consultes: - Per omplir l'Annex 3 es pot fer en un full normal o teniu algun full que ens podem descarregar com Annex 3 i ficar tots els documents allí? - Referent a consultes d'altres licitadors entenc que únicament demaneu que s'acrediti l'experiènci amb els documents: 1,2,3,4 o 5 de les obres referents a l'ús esportiu i escolar, la resta d'obres d'equipament de moment no són necessàries no? 28/05/2019 11:25h
Bon dia,

Primera pregunta: tal i com consta a les altres respostes, l'annex 3 corresponent a la solvència, no s'ha d'incloure en l'oferta i l'haurà d'acreditar el proposat com adjudicatari directament amb la documentació permesa com a mitjans d'acreditació que consta relacionada a l'annex 3 sense cap full formal.

Segona pregunta: les experiències d'equipament escolar o esportiu són les que puntuen i s'acrediten d'acord amb els mitjans d'acreditació de l'annex 4 i es presenten d'acord amb els models d'oferta de l'annex 2 on efectivament es demana, entre altres requisits, que s'indiqui quin tipus de document dels previstos a l'annex 4 ( documents 1 a 5) es fa servir per acreditar aquestes experiències i que un cop indicat el document a la taula de dades, també s'aporti el referit document.
Bon dia, tenim una consulta a fer pel que fa el sobre B, Criteri B "experiència" acreditacions del que s'informa a les graelles, ens podrieu explicar com s'omple la graella informativa si us plau? 20/05/2019 12:31h
Bon dia,

El criteri d'adjudicació B relatiu a l'experiència de l'annex 4, recull els punts que es poden obtenir en funció de la realització de DEO, CSS o PCQ d'acord amb les diferents combinacions possibles que s'han previst ( actuacions que sumen "+" o bé actuacions alternatives "/"). Aquest criteri també inclou un llistat dels documents permesos per acreditar aquestes experiències.

Aquest annex 4, les seves experiències s'han d'informar d'acord amb els quadres que s'adjunten com a "model d'oferta 2.1 EXPERIÈNCIA" de l'annex 2 (pàg.51 del plec). A la pàgina 50 del plec hi consten les instruccions per complimentar aquesta "graella informativa" en primer lloc i també la taula de "detall de dades". Aquestes instruccions també demanen que ADJUNTEU EL DOCUMENT ACREDITATIU DE LES EXPERIÈNCIES. En aquest model 2.1 tenim el quadre "graella informativa" i la taula "detall de dades" .

A la graella informativa:
S'han de consignar el número d'experiències totals de cadascuna de les combinacions permeses. Per tant es una graella de xifres.

A la taula detall de dades:
S'han d'informar les dades bàsiques de cadascuna de les experiències que hagueu indicat a la graella informativa. I CAL ADJUNTAR EL DOCUMENT O DOCUMENTS DE CADA EXPERIÈNCIA d'acord amb la llista de documents 1 a 5 admesos a l'annex 4 criteri b.

Bon dia, en referència a la solvència tècnica, en l'annex 2, a la graella informativa surten com a obres a acreditar equipaments esportius i escolars, però en l'annex 3 ens diu que aquests equipaments mencionats queden exclosos i cal acreditar qualsevol altre equipament. Ens podríeu aclarir aquest punt? gràcies 16/05/2019 11:34h
Bon dia,

EL QUE REGULEN L'ANNEX 2 I L'ANNEX 3 SÓN CONCEPTES DIFERENTS QUE PER TANT EXIGEIXEN ASPECTES DIFERENTS I NO S'HAN DE BARREJAR NI CONFONDRE NI TRACTAR DE FORMA UNIFICADA.

El que regula l'annex 2 s'ha de posar en relació amb l'annex 4. No amb l'annex 3.

ANNEX 2 = recull els models d'oferta a incloure al sobre B, que és el sobre que conté l'oferta . Oferta que s'ha de formular en base als criteris d'adjudicació de l'annex 4, concretament el criteri b de l'annex 4 puntua únicament experiència en equipaments escolars i esportius.

ANNEX 3= és la solvència que no forma part de l'oferta i no s'ha d'incloure al sobreB. La solvència, si bé l'han de complir tots els licitadors que vulgui ser adjudicataris del contracte, només l'ha d'acreditar documentalment el proposat com a adjudicatari, tal i com recull la clàusula 15.2 del plec.
A la solvència no s'admeten els equipaments escolars i esportius preciosament perquè son els que puntuen com a experiència segons l'annex 4, tal i com us expliquem al paràgraf anterior. Per aquest motiu la solvència s'acredita amb l'experiència en la resta d'equipaments admesos a l'annex 3.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya