Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
4/2019
Durada prevista? Amb so? 03/06/2019 15:14h
Durada prevista: 2 minuts
Amb so? opcional
si es el cas, les imatges i contingut ens seran facilitats? 03/06/2019 15:13h
no
S'ha de produir el video introductori? 03/06/2019 15:13h
si
A l'apartat 6.3. El panell ondular es demana una "Porta d'accés a la part inferior: Placa metàl·lica perforada (tall digital, forats de dibuix en forma de dunes) muntats sobre un marc de metall i frontisses. Bloqueja amb bloqueig de tecles". Aquesta porta no l'hem trobada representada a cap plànol ni render. Tanmateix no hem sigut capaços d'esbrinar la seva dimensió o una aproximació del seu disseny respecte el patró a perforar. Finalment, podrien dir el tipus d'acabat final requerit? 03/06/2019 15:12h
No està definit, depen de la resta de peces que conformen el projecte.
També sobre quin acabat superficial es requereix (fusta de faig, roure, etc.)? 03/06/2019 15:12h
No està definit, depen de la resta de peces.
1. Als apartats 6.3. El panell ondular i 6.4. Sorral cinètic parlen d'un "Revestiment vertical: Tauler de fusta ranurat i enganxat sobre tèxtil que permet ser doblegat en ambdues direccions". Podeu donar més detall d'aquest mater 03/06/2019 15:11h
No tenim detalls sobre aquest panell perquè depen de com es desenvolupi finalment el projecte
Mides i suport per presentar la mostra gràfica del plafó 24/05/2019 14:49h
La presentació és lliure tant en mides com en suport.
Respecte al punt 5.2.6 Urnes, surt dibuixada la de 300x900 mm, és urna o vitrina? 24/05/2019 14:48h
És refereix a urnes
Preguntes i respostes de diferents empreses interessades en la licitació 24/05/2019 10:46h
Preguntes i respostes de diferents empreses interessades en la licitació
Diverses consultes de empreses interessades en la licitació 24/05/2019 10:33h
Document PDF amb preguntes i respostes d'aclariment a la licitació
En els plecs s'incorpora un quadre resum del pressupost, però per poder valorar l'oferta adequadament, necessitem el pressupost desglossat o algun document amb el detall dels elements inclosos en cada un dels apartats, amb els seus amidaments i especificacions. Ho podeu facilitar? 17/05/2019 13:23h
Es publicarà al perfil del contractant publicarem un document d'aclariment pressupost (com esmena).
A les indicacions del personal tècnic, una mateixa persona pot desenvolupar dos o més càrrecs? 17/05/2019 13:11h
No hi ha inconvenient si es compleixen els requisits d'experiència i formació.
Pel que fa a la visita guiada entenem que cal dissenyar díptics per als visitants, un manual d'interpretació per al guia i un recurs pedagògic per als mestres. Cal contemplar la producció d'aquests elements o es tracta únicament de dur a terme el disseny i la redacció de continguts? 17/05/2019 13:10h
Aquestes partides no estan incloses en aquesta fase d'execució, estan pensades per ser desenvolupades més endavant ja que són posteriors al desenvolupament del projecte i no s'han integrat en la fase d'execució.
A la partida de producció del pressupost, apartat multimèdia parla d'un vídeo d'inici però a la memòria no hi apareix descrit. On estarà situat aquest vídeo? Quines especificacions tècniques i de continguts ha de tenir? 17/05/2019 13:10h
És un vídeo d'introducció de les dunes de Castelldefels.
Els elements de comunicació estan descrits a la memòria però no estan contemplats en el pressupost. El punt 9. Elements de comunicació del projecte s'ha de desenvolupar dins el pressupost d'implementació del projecte de museïtzació? O va a part? 17/05/2019 13:09h
Aquestes partides no estan incloses en aquesta fase d'execució, estan pensades per ser desenvolupades més endavant ja que són posteriors al desenvolupament del projecte i no s'han integrat en la fase d'execució.
La proposta contempla que cal assumir la traducció dels continguts a diferents idiomes. Quins idiomes són? 17/05/2019 13:09h
S'ha de fer en català i es traduirà a dos idiomes :, castellà i anglès.
Tenim dubtes sobre quins elements dels indicats al projecte en els capítols 8 (La visita guiada i la visita escolar / materials i continguts previstos) i 9 (elements de comunicació) cal incloure en el pressupost. En aquest cas, i atès que no s'ha facilitat, a dia d'avui, cap llistat o pressupost desglossat on identificar-los, necessitaríem saber sota quin capítol i apartat (si s'escau) caldria incloure'ls. 17/05/2019 13:08h
Aquestes partides no estan incloses en aquesta fase d'execució, estan pensades per ser desenvolupades més endavant ja que són posteriors al desenvolupament del projecte i no s'han integrat en la fase d'execució.
Es demana una selecció d'imatges, un briefing de continguts, una proposta d'algoritme de funcionament, una mostra d'interactius ja desenvolupats o altres? 17/05/2019 13:07h
El format i el contingut dels interactius no està tancat, depenen dels altres continguts expositius. La proposta suggerida per desenvolupar les dos interactivitats sobre continguts rellevants de les dunes podria ser:

¿ Com es forma una duna marítima, elements que hi intervenen, fixació de dunes
¿ Elements que posen en perill les dunes i el litoral.
Dins dels plecs administratius, es requereis l'entrega d'una mostra d'interactiu i el seu tractament sobre el qual es realitzarà una puntuació (amb judici de valor). Quin format i contingut ha de tenir aquesta mostra? 17/05/2019 13:06h
El format pot ser mitjançant slides gràfics (power point o similar) o mitjançant vídeo, amb un resum escrit dels continguts . De qualsevol de les dues maneres, sempre que quedi clar el tractament estètic i de funcionament de l'interactiu que es proposa
Està previst organitzar una visita al centre on s'instal.larà l'Espai Dunar de Castelldefels? 14/05/2019 13:54h
Es pot visitar lliurament dins de l'horari d'obertura de l'oficina de turisme de la platja:
Divendres-dissabtes-diumenges i festius de 10:30 a 14:00 i de 16:00 a 19:30h.

No es planteja una visita específica.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya