Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
900524/19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En cas de que existís possibilitat de comptar amb inspectors externs per al servei, s'ha de presentar DEUC de l'empresa externa o en aquest cas al considerar-se una prestació menor no seria necessari? 30/05/2019 13:57h
Sense entrar a valorar quina serà la forma de la seva oferta en el cas d'haver subcontractacions, els subcontractistes també hauran de presentar el seu DEUC.
D'acord amb la clàusula 4.8 Acreditació de la solvència econòmica, aquesta s'acreditarà mitjançant el volum global de negocis en còmput anual del licitador o algun dels licitadors que conformin l'agrupació d'empreses. Sol·licitem aclariment respecte si el volum global de negocis s'enten com l'import net de la xifra de negocis o si en aquest volum global de negocis s'han d'incloure els imports de subvencions en cas de constar als comptes anuals com altres ingressos. 30/05/2019 13:50h
La xifra de negoci será la declarada als seus comptes anuals i en els mateixos termes
En la part V del DEUC: Reducción del número de candidatos cualificados, que sempre ve marcada per defecte amb un NO s'ha d'omplir i modificar? 29/05/2019 11:18h
No s'ha d'omplir, no procedeix contestar aquest apartat.
En relació al procés de licitació electrònica, voldria saber quins és el nombre d'arxius i de quin tamany que es podran pujar a la plataforma de Contractació relatius al sobre B, i quants i de quin tamany relatius al sobre C. Moltes gràcies 28/05/2019 08:34h
No hi ha cap límit ni en el nombre d'arxius ni el tamany dels mateixos a la plataforma de contractació, tant al sobre B com al Sobre C.
Agraïria que confirmessin que en el cost d'inversió inicial en equipaments (Cm EQUIP ini) estàn inclosos els vehicles adscrits al servei amb contractes de lísings vigents, 3 vehicles marca VECTIA de 2019 i els 3 vehicles que s'incorporaran el segon semestre de 2020 inclosos en el marc de la modificació del Pla de renovació de material mòbil de gestió indirecta 2018-2019. En cas afirmatiu, agraïria que indiquessin el cost i condicions d'aquests 3 vehicles previstos pel segon semeste. 21/05/2019 08:20h
El cost d'inversió inicial en equipaments (CmEQUIPINI) es refereix exclusivament als actius especificats a l'apartat 17.3.1.2 del PCTE.
En relació al a pregunta anterior del format excel, es podrà pujar un arxiu excel a la plataforma, donat que no s'ha d'entregar documentació en paper ni en suport digital (pen, usb)? 20/05/2019 11:11h
La plataforma del perfil de contractant no te cap limitació de format, es podrà pujar tant l'excel com el pdf.
En la clàusula 12.2.5.2 Estudi econòmic justificatiu s'indica que "Per tal de justificar la proposta de cost d'operació anual del servei i el valor del cost d'inversió inicial en equipaments, els licitadors hauran d'incloue a la seva oferta els elements següents: (...) - Un model de costosm en un suport informàtic compatible amb Excel 2013, editable, acompanyat per un manual d'usuari al qual s'expliqui la seva estructura, els fulls que el composen i el seu contingut." En canvi, en la clàusula 14. Propostes dels interessats, pàgina 26 del PCAP, s'indica que els formats electrònics admissibles per la plataforma Sobre Digital són PDF, JPEG, JPG, PNG i DWG. Agraïriem que ens indiquessin com s'han de pujar els arxius excels justificatius de l'oferta econòmica. 20/05/2019 10:06h
Bon dia,

Tot i que efectivament consta una limitació de formats admissibles regulat al plec de clàusules administratives, per tal que el servei gestor pugui treballar aquest fitxer, cal presentar-lo en format Excel editable i el mateix document en PDF. En cas de discordança entre els dos formats prevaldrà el format PDF. Dispensin les molèsties ocasiones.

Salutacions,

D'acord amb les longituds de les línies especificades al punt 5.1.2 del Plec Tècnic es considera que la longitud de la línia 86 en sentit Barcelona: Metro Horta/Tajo seria de 2.876,4 m. En canvi si calculem els quilòmetres de recorregut a partir dels plànols que apareixen al punt A1.2.1 aquest mateix tram resulta en una longitud d'uns 3,4 km. Agraïm un aclariment al respecte, per tal de definir la longitud correcta de la línia 86 17/05/2019 12:07h
Tal i com es s'especifica a l'apartat 5.1.2 del PCTE, la longitud de la línia 86 en Metro Horta/Tajo és de 2.876,4 m. Aquesta longitud comprèn el recorregut entre la parada de regulació del c/ d'Albert Llanas i la parada Tajo - Baixada Mercat.
D'acord amb l'Annex A1.3 Calendari I estructura horària de referencia del Plec Tècnic es diferencien els tipus de dia segons feiners ja siguin d'agost o de la resta d'any. Tot i això, l'estructura horària definida pels 3 períodes no diferencia aquests tipus de dies. Sol·licitem aclariment respecte si els horaris d'estiu a realitzar durant el mes d'agost es modifica respecta la resta de dies feiners de l'any. 14/05/2019 11:07h
Els horaris en dia feiner d'agost es consideren iguals als horaris en els altres dies feiners de l'any.

L'apartat 18.2.2 del Plec Tècnic defineix els viatgers de pagament com a aquells que utilitzen els títols de transport especificats a l'apartat 12.4 del Plec Tècnic que no siguin gratuïts. En aquest segon apartat es diferencia clarament entre "Títols Socials" (T4, Targeta Rosa Metropolitana, Passi Metropolità d'Acompanyant, Passi de pensionista de FGC i la Targeta Multiviatge de Pensionista de FGC) i "Bitllets gratuïts", així que es podria entendre que els clients amb Títols Socials computen com a viatgers de pagament, però a l'Annex A.1.1.5 del mateix document s'engloben dintre de Gratuïts alguns dels Socials: Bescanvi Targeta Rosa, Passi Acompanyant, Pensionista FGC, Targeta Rosa, Passi empleats, Targeta Rosa Semestral i T-Empleat. Ens podríeu confirmar el llistat exhaustiu dels títols de transport que s'han de compatibilitzar com a viatgers de pagament? 14/05/2019 11:07h
Als efectes de determinar els viatgers de pagament, s'han de considerar com a títols gratuïts actualment vigents els indicats a l'Annex A.1.1.5 del Plec Tècnic
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya