Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet
Codi d'expedient:
CS09/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A la pàgina 24 del plec, Contingut dels Sobres, b) indica que s'ha d'incloure tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor que s'exigeixen en l'apartat H del quadre de característiques, amb una extensió màxima de 5 fulls per la proposta organitzativa i 3 fulls per al programa de treball i metodologia. El nostre dubte és: aquests 5 i 3 fulls són a dues cares, és a dir 10 i 6 o són realment 5 i 3 pàgines? 01/03/2019 09:13h
Bon dia,

En relació amb la vostra consulta comentar-vos que els fulls són a dues cares.

Atentament,
La documentación que requiere el PCAP, ¿donde debe adjuntase, en el sobre de criterios evaluados objetivamente? - Volumen anual de negocios - Justificación documental (Alta SS, TC1-TC2) - Póliza seguro RC - Certificado de idoneidad de los trabajos que se utilizaran (No se adjunta modelo de anexo) - Certificación vigilancia de salud realizada - Relación de trabajos similares realizados durante los últimos 3 años - Medios personales (¿se acreditan con CV?) - Certificado de idoneidad de equipos trabajo (No se adjunta modelo anexo) 28/02/2019 14:25h
Buenos días,

En el sobre A únicamente debe adjuntarse la documentación exigida en la clàusula 11.9 del PCAP. En su caso el adjudicatario del contrato deberá aportar la documentación que verifique el contenido de la declaración presentada.

Atentamente.

Respecte l'apartat A de Criteris avaluables mitjançant judici de valor, tenim una consulta en vers l'apartat 2 de Programa de treball i metodologia, en el qual es demana l'execució d'un programa de treballs ajustat a les fases que exposa el plec. D'altra banda en l'apartat B de Criteris avaluables mitjançant una formula, dins l'apartat 2 una de les formules es sobre la millora en la reducció de termini d'execució. Aleshores donat que el plec especifica que en l'apartat A no si poden incloure dades que son valorades en l'apartat B, el programa de treballs s'ha de realitzar tenint en compte la durada del plec, és a dir 2,5 mesos, o bé s'ha de fer per tal que s'ajusti a la millora de termini. 27/02/2019 17:58h
El programa de treball i metodologia que és objecte de valoració dins l'apartat B dels criteris avaluables mitjançant judici de valor ha de contenir una explicació seqüencial de la metodologia del treball que es desenvoluparà en cadascuna de les fases especificades, sense indicació de termini.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya