Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Cementiris de Barcelona, S.A.U.
Codi d'expedient:
CB-054/2018-O

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Benvolguts/des, Per presentar correctament la proposta en funció de les seves respostes, els preguem dues puntualitzacions: La documentació justificativa corresponent a l'apartat IX.3 de la "Memòria Justificativa" on es valora la "Proposta de termini de les obres i Planning argumentat", dins de quin dels 3 punts dels que ha de constar el Sobre 2 s'ha d'incloure? Segons el Plec de Clàusules cada apartat (1,2,i 3) poden tenir un màxim de 3, 2 i 2 fulls respectivament. La "Proposta de termini de les obres i Plannig argumentat" cas d'incloure'l dins un d'aquests apartats, fa augmentar el nombre de fulls possible de l'apartat corresponent? Salutacions i gràcies. 03/10/2018 07:16h
Benvolgut/des,

Us comuniquem que cada criteri s'argumentarà en un màxim de 2 fulls DIN-A4, a una cara, lletra Arial mida 10 i interlineat simple (sense comptar portada ni índex). No es tindran en compte els fulls que excedeixin aquest límit.

Gràcies.
Sol·licitem de l'ens contractant aclareixi la discrepància existent entre el document Memòria justificaiva i el document Plec de Clàusules Particulars, ja que el primer d'ells requereix 4 apartats dintre del sobre nº 2 (oferta tècnica), mentre que el Plec de Clàusules requereix únicament 3 en el punt "L.- Documentació a presentar a les ofertes" en el que marca el nombre màxim de pàgines de cadascun dels punts de l'oferta tècnica. L'apartat omés és el de la proposta de termini i de la planificació temporal de l'obra 02/10/2018 07:58h
Benvolguts/des,

A l'apartat L del Plec de Clàusules Particulars de la licitació de referència, s'indiquen els apartats que haurà de tenir l'oferta tècnica.
En canvi, a l'apartat M, s'especifiquen els criteris d'adjudicació que es tindran en compte per avaluar l'oferta tècnica amb el contingut que es descriu a l'apartat L.

Cada criteri s'argumentarà en un màxim de 2 fulls DIN-A4, a una cara, lletra Arial mida 10 i interlineat simple (sense comptar portada ni índex). No es tindran en compte els fulls que excedeixin aquest límit.

Gràcies.
En relació a la documentació a aportar al sobre nº 2, existeix discrepància entre els apartats que conformen l'oferta tècnica que es requereix a la Memòria justificativa i al Plec de Cláusules Particulars. El primer document demana 4 punts, mentre que el Plec demana només 3. El punt que aquest no contempla és la proposta de termini i la planificació justificada. Gràcies anticipades per la seva atenció. 02/10/2018 07:58h
Benvolguts/des,

A l'apartat L del Plec de Clàusules Particulars de la licitació de referència, s'indiquen els apartats que haurà de tenir l'oferta tècnica.
En canvi, a l'apartat M, s'especifiquen els criteris d'adjudicació que es tindran en compte per avaluar l'oferta tècnica amb el contingut que es descriu a l'apartat L.

Cada criteri s'argumentarà en un màxim de 2 fulls DIN-A4, a una cara, lletra Arial mida 10 i interlineat simple (sense comptar portada ni índex). No es tindran en compte els fulls que excedeixin aquest límit.

Gràcies.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya