Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14794391-10

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

De cara a la presentación de la oferta siendo dos lotes ¿se deben presentar los 3 sobres para cada lote o se puede presentar un solo sobre 1 y un solo sobre 2 para dos lotes y un sobre 3 para cada lote? 22/01/2019 12:54h
Es pot presentar 1 únic sobre 1 per als dos lots i un sobre 2 i un 3 per a cada lot.
DURANTE LA VISITA DE LA OFERTA A OBRA SE INDICO QUE LA GARANTIA TOTAL DE LA OFERTA ERA DE 36 MESES (PARTIDA DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA) Y QUE A PARTE DEL MATERIAL, SE INCLUIA LA MANO DE OBRA Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE PUDIESEN SURGIR. EN EL PROYECTO EN EL CAPITULO 15 SE INDICA UNA GARANTIA TOTAL DE 5 AÑOS Y QUE SE INCLUIRA EN LA OFERTA UNA AMPLIACION DE 36 MESES DE GARANTIA TOTAL INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS INCIDENCIAS EN EL PCP, EN EL APARTADO Y SE HABLA DE UN GARANTIA DE 3 AÑOS Y SE PUNTUA EL AUMENTO HASTA 2 AÑOS PRECISAMOS SE CONFIRME QUE NECESIDADES DE GARANTIA SON LAS QUE DEBEMOS VALORAR Y EN QUE CONDICIONES 22/01/2019 12:53h
Com s'indica al PCP el termini de garantia de l'obra és de 3 anys

Durant aquest termini de garantia (3 anys), amb la finalitat de garantir el correcte funcionament contant a partir de la signatura de lliurament a manteniment i l'acta de recepció provisional de l'obra a FMB, aquesta inclou per part de l'adjudicatari la resolució d'incidencies, enteses com es defineix a la norma EN50126 com el seguiment realitzat desprès del reconeixement d'una fallada dirigit a posar la instal·lació o aparell en un estat que permeti recuperar la funció requerida. Inclou totes les operacions necessàries per a la resolució d'avaries i incidències, amb l'objecte de restituir el servei i les funcionalitats que presten les instal·lacions, una vegada que aquesta ha estat interromput o disminuït. Comprèn la reposició del servei avariat, els mitjans materials, tècnics i humans necessaris (incloent pilots Homologats de TMB i sistemes d'elevació) el ajust o canvi de qualsevol equip, material (recanvi o llumenera), peça, fungible o element que no funcioni en el conjunt de l'aparell i la posterior reparació o reposició del mateix. Inclou la substitució de tots i qualsevol dels components ja sigui per final de la seva vida útil, o per la pèrdua de les seves característiques d'utilització independentment de les condicions ambientals de l'enllumenat general o local (només nou enllumenat). La cobertura horària del servei d'AMPLIACIÓ DE GARANTIA està compresa en horari reduït i nocturn amb un temps de resolució màxim < 360 h (15 dies)
¿ A l'apartat P del quadre de característiques, ens indiquen les següents dedicacions: Dedicació del personal tècnic: - 1 Cap d'obra: 30% dedicació - 2 Encarregats d'obra: 100% de dedicació Aquestes dedicacions i personal entenem que es refereix tant al lot 1 com al lot 2 no? És a dir, el mateix per a cadascun. 16/01/2019 14:06h
Dedicació cap d'obra: En conjunt 30%, la meitat (15%) si només se presenten a un lot.

Dedicació encarregat d'obra: En conjunt 100%, la meitat (50%) si només se presenten a un lot.
Aclaraciones Visita de Obra: 14/01/2019 12:06h
En la visita realizada hoy, se ha observado la siguiente peculiaridad que no queda bien definida en los pliegos, está es que en taller Sagrera aproximadamente un 25 % de los trabajos se deben realizar en fin de semana o festivos en horario diurno, debido a la imposibilidad de compatibilizar en horario diurno 6-22h de lunes a viernes con los trabajos habituales del taller i la imposibilidad de trabajar en horario nocturno por quejas de los vecinos ya que se superan los niveles máximos de inmisión sonora.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya