Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Codi d'expedient:
81-18

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hem vist que en la resposta a la pregunta realitzada aquí el 18/01/2019 on indica: "Efectivament hi ha un error al pressupost de licitació. Aprofitem aquesta resposta per comunicar-vos que procedirem al desestiment de la celebració d'aquesta contractació i, seguidament, a la seva tramitació a través d'un nou procediment de licitació en que es modifiquin alguns aspectes com és el pressupost de licitació." Per tant que el Lot 1 ara no entra en la licitació actual i es presentarà en una futura licitació? 28/01/2019 16:18h
Ja està en aprovació la nova licitació i en breu es publicarà anunci al perfil. aquesta queda desistida en la seva totalitat.
Per la valoració del subcreteri 1.2.2.3 "en relació al material didàctic proposat per la impartició i desenvolupament de les activitats" hem d'adjuntar els materials que farem servir com annexes a la proposta, o bé serveix amb una explicació dels continguts d'aquest material? 18/01/2019 13:40h
No cal adjuntar-los.
Aprofitem aquesta resposta per comunicar-vos que procedirem al desestiment de la celebració d'aquesta contractació i, seguidament, a la seva tramitació a través d'un nou procediment de licitació en que es modifiquin alguns aspectes com és el pressupost de licitació.
En relació al pressupost, els imports del quadre de característiques de la licitació posa uns imports diferents a la taula de l'Annex 1 Desglossament del pressupost base. Per exemple al quadre inicial, el Lot 1 posa pressupost licitació (IVA exclòs) 17.325,00¤ I a l'Annex 1. Desglossament de pressupost base, al mateix Lot 1 posa un total de 210 hores *55,00¤/h = 11.550,00¤ Quins imports són els correctes? 18/01/2019 10:11h
Efectivament hi ha un error al pressupost de licitació.
Aprofitem aquesta resposta per comunicar-vos que procedirem al desestiment de la celebració d'aquesta contractació i, seguidament, a la seva tramitació a través d'un nou procediment de licitació en que es modifiquin alguns aspectes com és el pressupost de licitació.
En relació al personal que imparteix la formació: es poden considerar les persones que tenen la condició d'autònomes (i que, per tant, emetrien una factura a l'empresa adjudicatària per les hores de formació efectivament realitzades per elles, i no per altres persones) com a personal de formació i no com a subcontractació? Gràcies 14/01/2019 13:33h
En cap cas es poden considerar personal propi de formació.
S'han de considerar subcontractats.
Una pregunta sobre la justificació de l'experiència acreditada de les persones docents. En el Plec de clàusules Administratives s'indica que hem d'incloure dins el sobre 2B la Fitxa de Professional. En ella se'ns demana, entre d'altres, indicar els mesos d'experiència en cada "Lloc on s'han desenvolupat les tasques relacionades amb aquest perfil professional". Entenem que hem d'indicar els mesos en què ha estat vinculat a aquest lloc de treball, independentment de les hores de docència que hagi realitzat, veritat? 14/01/2019 13:30h
Efectivament, així és
Estem valorant presentar-nos a dos dels tres lots sabent que només podríem, en el millor dels casos, obtenir-ne un. Podem presentar les mateixes persones formadores a les dues licitacions o això ens restaria punts? (en una antiga licitació ens va passar i ens van restar punts per aquest motiu, tot i que és veritat que en aquell cas podíem obtenir més d'un lot) 14/01/2019 13:26h
Poden presentar les mateixes persones pq, de fet, únicament es podria executar un lot i, per tant, en cap cas podria existir confluència de serveis de cada persona
Entenem, del que hem llegit als plecs, que no hi ha subrogació de personal, siguem del conveni laboral que siguem, i que hem de presentar els nostres professionals docents propis, veritat? 14/01/2019 12:31h
Si, efectivament
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya