Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià
Codi d'expedient:
FUSSMONT 003/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon día, No conseguim trovar als diferents documents els díes per poder anar a visitar la residencia. Sería possible poder fer la visita el próxim dimecres 16 de gener? Salutacions i moltes gracies, 10/01/2019 13:32h
El PPT en la seva clàusula 18 disposa: "Per als lots 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, prèviament a la presentació de l'oferta és obligatòria la visita als centres i a les instal·lacions, per part dels licitadors. La Direcció de Serveis i Recursos lliurarà un certificat de visita que posteriorment s'haurà de presentar dins del SOBRE A. En cas que no sigui presentat, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment de contractació.

El centre fixarà un calendari de visites amb tots interessats, que es publicarà al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

Per la resta de lots, en cas que hi hagi peticions dels interessats / licitadors, es podrà realitzar una visita planificada en el centre per poder fer una valoració més acurada prèvia a la presentació de l'oferta, sempre que la Direcció de Serveis i Recursos ho estimi necessari, en aquest cas el centre fixarà un calendari de visites amb tots interessats, que es publicarà al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

Els interessats poden adreçar la seva petició a la Secretaria de Direcció del centre (contractacio@fussmont.com). Els interessats podran fer arribar la seva sol·licitud durant els 10 primers dies d'exposició de la present licitació."

A data d'avui al perfil del contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=40497955&reqCode=viewAnouncements&type=cn) consten les següents visites:

"D'acord amb l'establert en l'apartat S del quadre de característiques i amb el que disposa la clàusula 18 del PPT, es fa saber que les visites als centres per als lots 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,14, 16 seran els dia 27/12/2018 a les 16:00 hores i el dia 08/01/2019 a les 16:00 hores.
Els interessats hauran de comparèixer a la Residència d'avis d'Amposta i centre de dia, ubicat al carrer Sant Cristòfol número 278 ¿ 280 d'Amposta.
És necessari confirmar l'assistència mitjançant correu electrònic adreçat a contractacio@fussmont.com

S'informa que la Direcció de Serveis i Recursos lliurarà un certificat d visita que posteriorment s'haurà de presentar dins del sobre A. En cas que no sigui presentat, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment de contractació."


L'àrea de contractació està informada de que hi ha peticions efectuades per part de diferents entitats interessades i totes les noves peticions estan sent recepcionades; en cas que hi hagi programada una nova visita, aquesta serà publicada al perfil del contractant per tal de poder donar-ne la màxima difusió a totes les empreses / entitats interessades.

Qualsevol petició que s'hagi de fer tal com diuen els plecs de l'expedient s'ha de remetre un e-mail a contractacio@fussmont.com.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya