Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractaciˇ P˙blica

 

Dubtes i preguntes

Ďrgan de contractaciˇ:
AgŔncia TributÓria de Catalunya
Codi d'expedient:
ATC 2018 18
DESTRUCCIË (segueix) - Aquest es realitzarÓ de forma peri˛dica? - Ens poden indicar si es sol┐licitarÓ per anys consecutius o trams d' arxivadors? 18/04/2018 11:45h
(segueix)
En sol┐licitar el servei de destrucciˇ de documentaciˇ, l'ATC comunicarÓ a l'empresa adjudicatÓria la llista concreta d'arxivadors per destruir.
Tal com s'indica en el PPT, "l'empresa adjudicatÓria ha d'efectuar la destrucciˇ a travÚs dels seus propis mitjans i en les mateixes instal┐lacions on es realitza la cust˛dia, sense subcontractar aquest servei a altres empreses".
DESTRUCCIË - Aquest es realitzarÓ de forma peri˛dica? - Ens poden indicar si es solĚlicitarÓ per anys consecutius o trams d' arxivadors? 18/04/2018 11:43h
D'acord amb el punt 4.2.5 Destrucciˇ certificada i confidencial de la documentaciˇ del PPT, "aquest procediment es podrÓ realitzar tants cop com sigui necessari, fins a una destrucciˇ mÓxima dels segŘents volums de documentaciˇ per cadascun dels lots:
- Lot 1 - Documentaciˇ administrativa de l'ATC - oficines de la ciutat de Barcelona: 5.000 arxivadors anuals.
- Lot 2 - Documentaciˇ administrativa de l'ATC - oficines de les comarques de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona: 5.700 arxivadors anuals."
D'altra banda, en els criteris de valoraciˇ, es valora "la capacitat extra prenent com a base un volum de 3.000 capses per destruir i el termini mÓxim d'un mes establert en el plec."
Per tant, tot i que segons el PPT es pot entendre que es pot demanar la destrucciˇ de 5.000 capses (en el cas del lot 1) o 5.700 capses (en el cas del lot 2) en una ˙nica sol┐licitud, es respectarÓ el mÓxim de 3.000 capses mensuals a no ser que l'empresa indiqui una capacitat superior en la seva oferta.
REVISIË DE LA DOCUMENTACIË - En aquest cas s' indica un volum d'hores a realitzar, aix˛ es farÓ sota demanda de la ATC, es a dir, es solĚlicitarÓ els dies i les hores segons bossa? 18/04/2018 11:43h
En el punt 4.2.6 Revisiˇ de la documentaciˇ que l'AgŔncia TributÓria de Catalunya determini del PPT s'indica que cal "el vistiplau previ de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya abans de l'inici dels treballs" i tambÚ que aquestes tasques es realitzaran " d'acord amb les instruccions del personal tŔcnic de l'arxiu central".
Per tant, tot i que en el PPT no es preveu sol┐licitar dies i hores concrets, s'entÚn que aquest servei es realitzarÓ sota la supervisiˇ de l'ATC i, per tant, l'empresa adjudicatÓria haurÓ d'informar del temps previst per a la realitzaciˇ del servei de la seva evoluciˇ. En cap cas es podran superar les hores mÓximes anuals previstes en el plec.

SERVEI DE PR╔STEC - S'ha establert que el servei urgent Ús de tres hores, es aixÝ per totes les direccions? I lots? 18/04/2018 11:37h
D'acord amb el punt 4.2.4. Servei de prÚstec i consulta de la documentaciˇ del PPT, "el termini mÓxim pel lliurament de la documentaciˇ sol┐licitada per l'AgŔncia TributÓria de Catalunya serÓ de 24 hores a partir de la comunicaciˇ de sol┐licitud. (┐) Si excepcionalment fos necessari, es podran demanar tambÚ prÚstecs urgents. En aquest cas, el termini mÓxim per al lliurament de la documentaciˇ sol┐licitada dins de l'horari laboral de l'Administraciˇ, serÓ de 3 hores a partir del moment en que s'efectua la peticiˇ, ja sigui a travÚs de Web service segura, correu electr˛nic, fax o trucada telef˛nica."
╔s a dir, el termini de tres hores per al lliurament de documentaciˇ en prÚstec Ús nomÚs en casos de prÚstecs urgents. Tal com indica el plec, aquests es demanaran de forma excepcional. Els terminis indicats en el PPT sˇn per a totes les adreces i lots.
CUSTODIA - On s' indica en el plec: "En el cas del lot 2 d'aquesta licitaciˇ, el servei de recollida i trasllat de documentaciˇ pot incloure la transferŔcnia de documentaciˇ als arxius centrals administratius de les delegacions territorials de govern o arxius comarcals" En aquest cas, ens poden indicar els volums aproximat i la periocitat de la documentaciˇ que es troba en els arxius centrals possible de ser custodiada? 18/04/2018 11:36h
Els volums i la periodicitat vindran determinades per les necessitats d'organitzaciˇ de l'ATC.
Els volums mÓxims previstos per al servei de recollides i trasllats de documentaciˇ per a cadascuna de les oficines estan recollits en l'annex B1. Aquests volums inclouen totes les retirades i trasllats de documentaciˇ que es produeixin durant la vigŔncia del contracte en les nostres oficines, tant les que tenen de destÝ l'empresa adjudicatÓria com les que tenen de destÝ un arxiu central administratiu de les delegacions territorials de govern o un arxiu comarcal.
Les recollides de documentaciˇ sempre es faran des de les nostres oficines. Les adreces s'indiquen en l'annex 1.A del PPT. No es retirarÓ documentaciˇ d'arxius centrals administratius de les delegacions territorials de govern o d'arxius comarcals.
CUSTODIA - En el cas d'emmagatzemar per part de l'empresa de custodia en caixes en lloc de arxivadors, serÓ necessari que un cop finalitzat el contracte es retornin en arxivadors, Ús correcte? Per tant, l'actual adjudicatari farÓ la entrega en arxivadors? En cas afirmatiu, com es realitzarÓ l'entrega, amb palets, quin n˙mero de arxivadors i palets? 18/04/2018 11:35h
D'acord amb el punt 4.2.1. Recollida i trasllat inicial, (nomÚs si es produeix canvi de lloc de dip˛sit actual) de la documentaciˇ de les dependŔncies de l'empresa contractista que anteriorment tenia la cust˛dia de la documentaciˇ del PPT: "Les empreses dipositÓries actuals de la documentaciˇ (empreses sortints) prepararan la sortida de la documentaciˇ dels seus dip˛sits fins el seu moll de cÓrrega o lloc accessible per a la recollida de documentaciˇ.
El ritme de recollida de la documentaciˇ per part de l'empresa adjudicatÓria no serÓ inferior a 4.000 capses d'arxiu definitiu diÓries. En qualsevol cas, la data de finalitzaciˇ de la recepciˇ, identificaciˇ i col┐locaciˇ de la totalitat de les capses d'arxiu definitiu a la nova seu no serÓ superior als 60 dies naturals des de l'entrada en vigor d'aquest contracte."
RECOLLIDA I TRASLLAT DURANT LA VIGENCIA DEL CONTRACTE - La documentaciˇ com s'entrega directament per carregar en la furgoneta o pel contrari cal extreure-la d'armaris , en aquest cas quin tipus d'accÚs hi ha a les oficines? 18/04/2018 11:34h
La documentaciˇ a retirar estÓ ubicada a les prestatgeries dels arxius de les diferents oficines de l'ATC. En el cas de les oficines territorials els arxius estan ubicats a la planta baixa dels edificis. En els cas de les delegacions territorials es pot accedir a la planta on estan els dip˛sits d'arxiu amb ascensor o muntacÓrregues.
RECOLLIDA I TRASLLAT DURANT LA VIGENCIA DEL CONTRACTE - L'inventari que s'adjuntarÓ en cada recollida, ens poden indicats els camps i extensiˇ. 18/04/2018 11:34h
Els camps concrets de l'inventari es fixaran d'acord amb l'empresa adjudicatÓria tot i que, com a mÝnim, l'inventari haurÓ d'incloure el n˙mero de caixa i l'oficina d'origen de la documentaciˇ.
RECOLLIDA I TRASLLAT DURANT LA VIGENCIA DEL CONTRACTE Necessitem s'informi els perÝodes de la recollida i volum aproximat en cada una d'elles. 18/04/2018 11:33h
D'acord amb el punt 4.2.2. Recollida i trasllat de la documentaciˇ que es generi durant la vigŔncia del contracte, aquest servei "consisteix en dur a terme la recollida i trasllat de la documentaciˇ que es generi durant la vigŔncia del contracte d'acord amb la periodicitat i condicions que es determinin".
En aquest mateix punt s'indica el segŘent: "la periodicitat dels trasllats de documentaciˇ estarÓ determinada per les necessitats d'organitzaciˇ de l'arxiu central administratiu de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya, respectant el termini d'una setmana d'antelaciˇ en els que l'AgŔncia TributÓria de Catalunya tÚ l'obligaciˇ d'avisar a l'empresa contractista per a qualsevol servei de trasllat de documentaciˇ."
El volum de cadascuna d'aquestes recollides tambÚ estarÓ determinat per les necessitats de l'ATC tenint en compte les previsions de volums mÓxims per a cada oficina recollits en l'annex 1.B del PPT.
ABAST DEL PROJECTE On s' indica en el plec: "La major part de la documentaciˇ es troba en arxivadors de mida foli prolongat (390 x 275 x 115 mm), tot i aixÝ, part de la documentaciˇ pot estar arxivada tambÚ en contenidors. AtŔs que els contenidors sˇn de formats diversos, la facturaciˇ es farÓ fent l'equivalŔncia d'aquests contenidors en arxivdors de mida foli prolongat". Si es possible, necessitem conŔixer la mida dels contenidors diversos. Unitats aproximades y formats per cada una d'elles. 18/04/2018 11:33h
Tal com s'indica en el PPT, els contenidors que formen part del fons de l'ATC poden ser de mides diverses i equivaldre a dos, quatre o cinc arxivadors. La facturaciˇ es farÓ fent l'equivalŔncia d'aquests en arxivadors de mida foli prolongat.
CONDICIONS D' EXECUCIË I ABAST DEL PROJECTE: Encara que el plec fa referencia a que la ATC no tindrÓ despeses de posada a disposiciˇ, necessitem aclarir si el nou adjudicatari no pagarÓ a l'actual per emportar-se la documentaciˇ. 18/04/2018 11:32h
Les condicions de licitaciˇ sˇn les fixades en el plec de clÓusules administratives.
Segons el plec de prescripcions tŔcniques (en endavant PPT), "el cost del servei d'incorporaciˇ inicial del nou adjudicatari, tal i com s'ha descrit en aquest apartat (trasllat, recepciˇ, identificaciˇ i col┐locaciˇ de la documentaciˇ), queda incl˛s dins el preu total d'adjudicaciˇ del present contracte, de manera que aquest servei no serÓ objecte de facturaciˇ especÝfica."
AvÝs legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya