Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Roses
Codi d'expedient:
2018/009580

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia El meu nom és Ramon Benito, de l'Empresa Oktitans. Voldria fer una qüestió referent a l'apartat Document 2. Mes dotació de personal. En referència a l'aportació extre tant de Monitors de Lleure com de Directors de Lleure. Posant el compromís que es col.locaran x Monitors o Directors, és suficient o s'han d'aportar les titulacions de les persones que inicialment participarien. Gràcies i espero resposta Ramon Benito 20/11/2018 13:08h
En resposta a la pregunta formulada, indicar que, d'acord amb allò que estableix la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars i d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a l'apartat L, subapartat A2 del Quadre de Característiques (Proposta de qualitat tècnica de mes dotació de personal i de mitjans): Per valorar serà necessari que aporti els compromisos que s'acompanyen dels currículums i titulacions dels Directors o Monitors que el licitador oferta adscriure al contracte com més dotació de personal amb respecte a l'exigida en el PPT.

Pel que fa a la pregunta de si s'han d'aportar les titulacions de les persones que inicialment participarien, indicar que aquesta documentació s'haurà d'aportar abans de l'inici del contracte tal i com estableix l'apartat H.3 del Quadre de Característiques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya