Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20180321
Pregunta 2: Confirmar que, en el cas d¿ofertar els criteris d¿adjudicació automàtics relacionats amb formació i/o el programa de supervisió professional, no es necessari desenvolupar aquests criteris en un document adjunt i que només es necessari manifestar si s¿opta o no. 03/06/2019 13:59h
Respecte als criteris d¿adjudicació automàtics (formació i supervisió) nomes cal manifestar el compromís de realització i, en el supòsit de la formació, també les hores de formació a les quals es compromet el licitador.
1. Pregunta 1: A la pàgina 12 del plec administratiu, a la clàusula referent als criteris d¿adjudicació mitjançant judici de valor, s¿estableix que s¿ha de presentar un projecte que, entre d¿altres condicions, ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines; no obstant això, a la pàgina següent, a la descripció de les àrees rellevants, a cada una d¿aquestes se li dona un número de pàgines que no coincideix amb el número màxim de 10. Ens podrien confirmar quin es el límit de pàgines ? 03/06/2019 13:57h
Respecte a la qüestió del límit de les 10 pàgines, el límit de pàgines de cada apartat està especificat en cada àrea. El límit de 10 pàgines fa referència als annexos.
Tras la publicación del annex-4 BIS nos surge la siguiente duda: el precio global y el importe fijo de la provisión para situación de emergencias viene referenciado al total de 18 meses y sin embargo, los módulos calculados mediante precios unitarios, tienen los totales anuales, y en el total final se suman todas las cantidades, mezclando las referidas a 18 meses junto con las referidas a 12 meses, reflejando un total presupuesto (843.465, 03 eur sin IVA para 18 meses), que no coincide con el de licitación especificado en los pliegos (862.275,03 eur sin IVA para 18 meses). 03/06/2019 13:08h
Efectivament, s'ha detectat un error en el nombre d'unitats que consten en el annex 4 bis PCAP que estan computades per anualitat i no per a la durada total del contracte. El nombre correcte d'unitats per a la durada total del contracte (18 mesos) del mòdul de servei de tècnic mig expert són 450 i per al mòdul de servei de personal qualificat amb funcions de treballador familiar són 225, d'acord amb el annex 4 bis que ha estat publicat com a esmena.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya