Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
26/2018
En el punt 4 del sobre 2. Reducció del termini d'execució de les obres. Es demana un pla d'obres amb una memòria justificativa amb una extensió màxima de 20 pàgines din ¿A4. És possible que el pla d'obres (DIAGRAMA DE GANT) sigui en format din-A3 o A2? 27/07/2018 14:46h
Es pot presentar un diagrama en A3 o A2 annexe per ajudar a visualitzar millor el text o les dades que hi figurin. Però el mateix caldrà incorporar-lo a la memòria justificativa en format A4.
Referent a la Experiència de personal adscrit a l'obra, a les actuacions similars que descriuen con a "obres de nova construcció o reforma d'equipaments", a que tipus de equipament es refereixen? Esportius? 27/07/2018 14:42h
Al Plec de clàusules administratives s'indica:
"L'empresa licitadora designarà el personal adscrit a l'obra (cap d'obra i encarregat/da) tot definint les seves capacitacions tècniques i les actuacions similars a l'objecte del contracte en què cadascuna d'aquestes persones ha participat en la mateixa posició que s'oferta, així com la seva vinculació laboral amb l'empresa licitadora i el percentatge de dedicació que s'ofereix".
Així mateix, en el plec es fixen les actuacions similars:
¿ obres de nova construcció o reforma d'equipaments executades en els darrers DEU (10) anys.
¿ i d'un import mínim de 1.000.000¤ (PEC, IVA no inclòs).
¿ o una dimensió mínima de 1.500m2
En aquest sentit, es consideraran actuacions similars, malgrat no tractar-se d'equipaments esportius, qualsevol altre obra d'equipaments educatius, culturals, sanitaris i/o socials d'un import mínim de 1.000.000,00¤ (PEC, IVA no inclòs).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya