Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICATS SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/39gujdz I SOBRE EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL D'ESTAT D'ALARMA https://bit.ly/2Qr8JfK

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Codi d'expedient:
Exp. núm. 1541/2017-G
En relació a l'expedient número 1541/2017-G, relatiu a les actuacions d'ordenació del marge dret del riu Anoia al seu pas per Sta Margarida de Montbui, els agrairia si em poguessin aclarir la següent qüestió en relació als Plecs administratiu i tècnics: - En el Plec de Clàusules Administratives, en la clàusula 13 Criteris de valoració de les ofertes s'indica que la reducció màxima admesa del termini és de 2 mesos. - Per la seva banda en el Plec de Condicions tècniques particulars, en el punt 7 de criteris d'adjudicació s'indica una reducció màxima admesa de 1 mes Quina es la reducció màxima de termini admesa? 08/03/2018 10:04h
S'ha detectat una errada material al Plec de Clàusules Administratives, a la Clàusula 13. Criteris de valoració de les ofertes.

On diu:
(Màxim 2 mesos, mesos de 30 dies)

Ha de dir:
(Màxim 1 mes, mes de 30 dies)

Els 0,5 punts per 30 dies dona els 15 punts màxims de les dues taules per tant la reducció màxima es d'un mes (1)
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya