Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
18/19
Pregunta 2a.- A l'oferta econòmica, hem d'indicar un nombre d'unitats de Punts metering i de punts submetering a ofertar en cas de que complim les funcionalitat addicionals de monitorització, o hem d'indicar únicament el preu unitari (¤/Unit_anual) respectant els Preus màxims? 10/09/2018 09:17h
Resposta 2a.- A l'oferta econòmica només s'ha indicar el Preu ofert unitari (¤/Unit_anual) respectant els Preus màxims de 100 (¤/Unit_anual) per a Punts de metering i de 12 (¤/Unit_anual) per a Punts de submetering. L'import anual que calcularà el CSUC per a Monitorització serà de 0 ¤ anuals, considerant 0 unitats de punts de monitorització. Donat que moltes de les entitats de grup de compra actualment tenen la Monitorització ja contractada amb altres softwares, si l'empresa adjudicatària oferta un preu suficientment atractiu les entitats podrien sol·licitar-li aquest servei de monitorització, que es facturaria directament a l'entitat en qüestió.
Pregunta 1a.- Quina documentació s'ha de presentar a l'oferta? En concret, on s'ha d'adjuntar el document d'oferta tècnica? 10/09/2018 09:15h
Resposta 1a.- A l'apartat 10.2 del PCAP "Presentació de les proposicions" hi ha la informació necessària per tal que els licitadors sàpiguen com han de presentar els documents de les seves ofertes. En aquesta licitació només hi ha sobre A, on caldrà que el licitador hi desi els següents documents a l'apartat corresponent: Inscripció al RELI/ROLECE (clàusula U.1 PCAP), Formulari DEUC (clàusula U.1 PCAP), Oferta tècnica (indicacions de com accedir a un ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ que ha de contenir carregades les dades dels Annexos I a VIII del PPT per validar les funcionalitats- clàusula U.2 PCAP; com que no hi ha un apartat específic per desar l'oferta tècnica, recomanem desar-la al document "plec de prescripcions tècniques"), oferta econòmica (clàusula U.3 PCAP), Oferta qualitativa (indicacions de com accedir a un ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ que ha de contenir carregades les dades dels Annexos I a VIII del PPT per validar les funcionalitats- clàusula U.4 PCAP).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya