Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
20191001
Quin és el termini i el lloc de presentació d'ofertes? 17/09/2018 16:42h
Atès que el darrer dia de presentació d'ofertes és dissabte, es prorroga el termini fins dimarts dia 25 de setembre, a les 20 h.
D'altra banda, tal com indica la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, les proposicions es poden presentar a l'oficina del Registre General de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Martí situada a la pl. Valentí Almirall s/n o a qualsevol altra oficina de l'esmentat Registre de l'Ajuntament de Barcelona
Horari OACs districtes, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Horari OAC plaça Sant Miquel, de dilluns a dissabte, de 8:30 a 20 h
Un dels criteris de judici de valor, fa referència a la incorporació d'un aplicatiu que serveixi per a desenvolupar les tasques del servei d'informació. Us referiu a l'eina de l'Ajuntament que està en vies de ser utilitzada per a, fins i tot, portar la gestió dels espais del centre, o esteu demanant el desenvolupament d'una eina a banda? 06/09/2018 08:54h
Estem demanant l'aportació d'aplicatius informàtics que complementin i siguin compatibles amb les eines ja desenvolupades pel propi Ajuntament.
Extensió del projecte: a la pàg. 14 del PCAP parla de "vint fulls a doble cara" i després diu que "només es llegiran les 20 primeres pàgines". Són 10 fulls a doble cara (20 pàgines) o 20 fulls a doble cara (40 pàgines)? 06/09/2018 08:54h
Són 20 fulls a doble cara, 40 pàgines.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya