Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2017-13-x286
Una vegada llegim el Plec administratiu, aquest diu que indiquem si concursem pel lot 1 o al lot 2 i que així ho indiquem en la documentació a aportar; no obstant, al perfil del contractant veiem que no hi ha divisió per lots. Es per tant una errada que no hem de tenir en compte? 28/03/2018 14:14h
No hi ha divisió per lots. Hi ha un error material que subsanarem en breu i tornarem a donar-vos un nou termini de presentació d'ofertes.
- Al model de proposta econòmica és impossible avaluar el import a expressar perquè no es facilita cap quantitat de material a consumir durant el període del contracte, entenem per això que aquest model no hem de omplir-ho i només és vàlid la relació de preus unitaris que es demanen ? 28/03/2018 13:16h
En el contingut dels plecs trobareu: per una banda, el pressupost de licitació que són els preus màxims totals anuals. Per altra banda, els preus de sortida unitaris que figuren al plec de prescripcions tècniques.
En la vostra proposta haureu de presentar oferta en els dos sentits: per preus unitaris i per preu total. De fet, va introduir-se una esmena en el perfil del contractant per explicar que en l'annex corresponent a l'oferta econòmica, el licitador haurà d'afegir el quadre de preus unitaris.
Espero haver-me explicat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya